İnfaz Hukuku – Hapis Cezalarının İnfazı

Etkinlik, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmektedir.