Türkiye’nin İkinci Yüzyılında İnsan Hakları ve Hak Arama Kurumlarının Rolü

Etkinlik, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenmektedir.