Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı

4 ciltten oluşan Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı, 11-14 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Anayasa Kongresi metinlerini içeriyor.

Güncelliğini uzunca bir süre korumaya devam edecek Anayasa tartışmalarına uluslararası bir vizyon ile katkı sağlamak amacıyla Anayasa Hukukçuları Derneği, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen kongreye Türkiye’den ve dünyadan konunun uzmanı pek çok Anayasa Hukukçusu katıldı.

Dört gün süren kongrede sunulan tebliğlerin 4 ciltte bir araya getirildiği “Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı”nda sırasıyla şu içerikler yer alıyor:

20160115_105348-001

Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 1

İçindekiler

Sunu

Ön sözler

Kongre Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Burhan Kuzu – TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı

Av. Vedat Ahsen Coşar – Türkiye Barolar Birliği Başkanı

Hüseyin Yıldırım – Adalet Akademisi Başkanı

Prof. Dr. Dursun Koçer – İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nurkan Yağız – İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Hasan Gerçekler – Yargıtay Başkanı

1. Oturum: Sivil Toplum ve Yeni Anayasa Arayışları – 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dedat Murat – İstanbul Ü. İktisat Fak. Dekanı

Konuşmacılar

Ferhan Tuncel – Türk-İş Temsilcisi

Fuat Özbekli – TUSKON Temsilcisi

Süleyman Soylu – Demokrat Parti Eski Genel Başkanı

Av. Cavit Tatlı – Hukukçular Derneği Başkanı

Ahmet Gündoğdu – Memur-Sen Genel Başkanı

Tartışma – Müzakere

1. Oturum: Sivil Toplum ve Yeni Anayasa Arayışları – 2

Konuşmacılar

Mustafa Paçal – Hak-İş Temsilcisi

Av. Necdet Okcan – DİSK Temsilcisi

Hülya Gülbahar – Ka-Der Eski Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan – Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı

Av. Necati Ceylan – Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri

Tartışma – Müzakere

2. Oturum: Katılımcı Bir Anayasa ve Yöntem Sorunu – 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Turan – Çankaya Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Serap Yazıcı – İstanbul Bilgi Ü. Hukuk. Fak.

Prof. Dr. Ender Ethem Atay – Gazi Üniversitesi Hukuk Fak.

Prof. Dr. h.c. mult. WinfriedHassemer – Goethe Ü. Suç Bilimleri ve Hukuk Felsefesi Enstitüsü Franfurt – Main

Prof. Dr. Jörg Luther – Piemante Orientale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Turan – Çankaya Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

3. Oturum: Katılımcı Bir Anayasa ve Yöntem Sorunu – 2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Philip Kunig – Berlin Freie Üniversitesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ibrahim Darwish – Kahire Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin – Başkent Üniversitesi

Av. Amjad Salfiti – AOHR – İnsan Hakları Arap Örgütü

Tartışma – Müzakere

Dördüncü Oturum: Çoğulcu Demokrasi, Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Yıldırım – Selçuk Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Fevzi Demir – Yaşar Üniversitesi Hukuk Fak.

Prof. Dr. Oktay Uygun – Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf Tekin – Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Murat Yanık – İstanbul Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

Oturumlardan Görüntüler

 Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 2

1. Oturum: İnsan Hakları ve Devlet – Birey İlişkisi 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Denis Magnusson – Ordinaryüs Profesör, Qaeen’s Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Lothar Michael – Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi

Prof. Dr. Dr. h.c. Makoto Ida – Keio Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mohammed Habibi – Mofid Üniversitesi

Doç. Dr. Reyhan Sunay – Selçuk Üniversitesi

Dr. Wolfgang Hetzer – OLAF – AB Komisyonu Yolsuzlukla Mücadele Ofisi

2. Oturum: İnsan Hakları ve Devlet – Birey İlişkisi 2

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Koçak – Okan Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Conor O’mahony – College Cork Üniversitesi

Prof. Dr. Ekkehard Hofmann – Würzburg Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Şentop – Marmara Üniversitesi

Dr. Zeki Yıldırım – Adalet Bakanlığı

3. Oturum: Hukuk Devleti,  Yargı Reformu, Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı – 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. David Pimentel – Florida Coastal Hukuk Fakültesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Philip Kunig – Almanya Anayasa Mahkemesi Eski Yargıcı, Berlin Freie Üniversitesi

Dr. Natasha Gaber Damjanovska – Üsküp Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. David Pimentel – Florida Coastal Hukuk Fakültesi

Av. Bertrand Favreau – IDHAE – Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Koçak – Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Matthias Knauff – Würzburg Üniversitesi

Prof. Dr. Jeffrey E. Thomas – Missouri Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

4. Oturum: Hukuk Devleti, Yargı Reformu, Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı – 2

Oturum Başkanı: Başsavcı (E) Av. Reşat Petek

Konuşmacılar

Prof. Dr. Warren Newman – Kanada Yüksek Mahkemesi Hukuk Danışmanı

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi – İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Yüksel Metin – Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan Çağlayan – Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Müslüm Akıncı – Kocaeli Üniversitesi

Dr. Mustafa Şimşek – Hv. Astsb. MYO

Dr. Mustafa Taşkın – Adalet Bakanlığı

Tartışma – Müzakere

Oturumlardan Görüntüler

 Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 3

1. Oturum: Anayasa Yargısının Yeri ve Önemi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Akyıldız – Kırıkkale Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Zafer Gören – İstanbul Ticaret Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin Özcan – İstanbul Üniversitesi

Tartışma  – Müzakere

2. Oturum: Hükûmet Sistemi Arayışları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu – İnönü Üniversitesi

Konuşmacılar

Doç. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy – Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Faruk Bilir – Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bülent Yavuz – Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ali Akartürk – Yeditepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nuran Koyuncu – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

3. Oturum: Yeni Anayasa Çalışmalarında Tartışmalı Konular – 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Warren Newman – Kanada Yüksek Mahkemesi Hukuk Danışmanı

Konuşmacılar

Prof. Dr. Pascale Gonod – Panthéon – Sorbonne Üniversitesi

Prof. Dr. Michael Kloepfer – Berlin Humboldt Üniversitesi

Prof. Dr. Eric David – Libre de Bruxelles Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal Abdülhakimoğlulları – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Şafak Bali – Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük – Kırıkkale Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

4. Oturum: Yeni Anayasa Çalışmalarında Tartışmalı Konular – 2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Altan – İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aydın İpek – Dumlupınar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Vahap Coşkun – Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Engin Selçuk – İstanbul Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

5. Oturum: Yeni Anayasa Çalışmalarında Tartışmalı Konular – 3

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Jeffrey E. Thomas – Missouri Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Helmut Goerlich – Leipzig Üniversitesi

Prof. Dr. Brett Scharffs – Brigham Young Üniversitesi

Prof. Dr. Sioban Mullaly – College Cork Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu – Gazi Üniversitesi

Av. Dr. Morteza Goudarzi – İran

Tartışma – Müzakere

Oturumlardan Görüntüler

Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 4

Açılış Konuşmaları

Sadık Can Gelbal – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilcisi

Prof. Dr. Bahri Öztürk – İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Dursun Koçer – İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

1. Oturum: Ceza Hukukunda Anayasal İlkeler ve Uluslararası Hukuk

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans – heiner Kühne – Trier Üniversitesi / İstanbul Kültür Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Marina Angel – Temple Üniversitesi

Shamila Batohi – Uluslararası Ceza Mahkemesi Baş Hukuk Danışmanı

Prof. Dr. Hadi Shalluf – Uluslararası Avukat, Avro – Arap Hukukçular ve Avukat Derneği Başkanı

Tartışma – Müzakere

2. Oturum: Ceza Muhakemesi için Anayasanın Anlamı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Robert Esser – Passau Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Jean Cedras – Fransız Yargıtayı Eski Cumhuriyet Başsavcısı

Prof. Dr. Tea Young Ha – Dong-A Üniversitesi

Prof. Dr. Gianluca Ruaggiers – Torino Üniversitesi

Katılımcılar ve Müzakereciler

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur – Akdeniz Üniversitesi

3. Oturum: Anayasa ve Ceza Hukukunda Yargının Yeri

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. h.c. Makoto Ida – Keio Üniversitesi

Prof. Dr. Akos Farkas – Miskolc Üniversitesi

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans – Heiner Kühne – Trier / İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Christian Rumpf – Avukat – Bamberg Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

4. Oturum: Anayasadan Doğan Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Amaçları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahri Öztürk – İstanbul Kültür Üniversitesi

Konuşmacılar

Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan – Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Çetin Arslan – Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Doç. Dr. Mehmet Arıcan – Polis Akademisi Güvenlik Birimi Fakültesi Öğretim Üyesi

Tartışma – Müzakere

Dördüncü Gün Kapanış Konuşmaları

Hamit Geylani – Barış ve Demokrasi Partisi

Av. Atilla Kart – Cumhuriyet Halk Partisi

Prof. Dr. Burhan Kuzu – Adalet ve Kalkınma Partisi

Tartışma – Müzakere

Teşekkür Konuşması

Doç. Dr. Murat Yanık – Kongre Düzenleme Heyeti Başkan Yardımcısı

Kapanış Konuşması

Prof. Dr. Yunus Söylet – İstanbul Üniversitesi Rektörü

Oturumlardan Görüntüler

20160115_104956