Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı - TÜRKİYE HUKUK

Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı

126

4 ciltten oluşan Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı, 11-14 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen Uluslararası Anayasa Kongresi metinlerini içeriyor.

Güncelliğini uzunca bir süre korumaya devam edecek Anayasa tartışmalarına uluslararası bir vizyon ile katkı sağlamak amacıyla Anayasa Hukukçuları Derneği, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen kongreye Türkiye’den ve dünyadan konunun uzmanı pek çok Anayasa Hukukçusu katıldı.

Dört gün süren kongrede sunulan tebliğlerin 4 ciltte bir araya getirildiği “Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı”nda sırasıyla şu içerikler yer alıyor:

20160115_105348-001

Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 1

İçindekiler

Sunu

Ön sözler

Kongre Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Burhan Kuzu – TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı

Av. Vedat Ahsen CoşarTürkiye Barolar Birliği Başkanı

Hüseyin Yıldırım – Adalet Akademisi Başkanı

Prof. Dr. Dursun Koçer – İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Nurkan Yağız – İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Hasan Gerçekler – Yargıtay Başkanı

1. Oturum: Sivil Toplum ve Yeni Anayasa Arayışları – 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dedat Murat – İstanbul Ü. İktisat Fak. Dekanı

Konuşmacılar

Ferhan Tuncel – Türk-İş Temsilcisi

Fuat Özbekli – TUSKON Temsilcisi

Süleyman Soylu – Demokrat Parti Eski Genel Başkanı

Av. Cavit Tatlı – Hukukçular Derneği Başkanı

Ahmet Gündoğdu – Memur-Sen Genel Başkanı

Tartışma – Müzakere

1. Oturum: Sivil Toplum ve Yeni Anayasa Arayışları – 2

Konuşmacılar

Mustafa Paçal – Hak-İş Temsilcisi

Av. Necdet Okcan – DİSK Temsilcisi

Hülya Gülbahar – Ka-Der Eski Başkanı

Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan – Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı

Av. Necati Ceylan – Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri

Tartışma – Müzakere

2. Oturum: Katılımcı Bir Anayasa ve Yöntem Sorunu – 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Turan – Çankaya Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Serap Yazıcı – İstanbul Bilgi Ü. Hukuk. Fak.

Prof. Dr. Ender Ethem Atay – Gazi Üniversitesi Hukuk Fak.

Prof. Dr. h.c. mult. WinfriedHassemer – Goethe Ü. Suç Bilimleri ve Hukuk Felsefesi Enstitüsü Franfurt – Main

Prof. Dr. Jörg Luther – Piemante Orientale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Turan – Çankaya Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

3. Oturum: Katılımcı Bir Anayasa ve Yöntem Sorunu – 2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Philip Kunig – Berlin Freie Üniversitesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ibrahim Darwish – Kahire Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nur Uluşahin – Başkent Üniversitesi

Av. Amjad Salfiti – AOHR – İnsan Hakları Arap Örgütü

Tartışma – Müzakere

Dördüncü Oturum: Çoğulcu Demokrasi, Siyasi Partiler ve Seçim Hukuku

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Yıldırım – Selçuk Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Fevzi Demir – Yaşar Üniversitesi Hukuk Fak.

Prof. Dr. Oktay Uygun – Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Yusuf Tekin – Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Murat Yanık – İstanbul Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

Oturumlardan Görüntüler

 Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 2

1. Oturum: İnsan Hakları ve Devlet – Birey İlişkisi 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Denis Magnusson – Ordinaryüs Profesör, Qaeen’s Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Lothar Michael – Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi

Prof. Dr. Dr. h.c. Makoto Ida – Keio Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mohammed Habibi – Mofid Üniversitesi

Doç. Dr. Reyhan Sunay – Selçuk Üniversitesi

Dr. Wolfgang Hetzer – OLAF – AB Komisyonu Yolsuzlukla Mücadele Ofisi

2. Oturum: İnsan Hakları ve Devlet – Birey İlişkisi 2

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Koçak – Okan Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Conor O’mahony – College Cork Üniversitesi

Prof. Dr. Ekkehard Hofmann – Würzburg Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Şentop – Marmara Üniversitesi

Dr. Zeki Yıldırım – Adalet Bakanlığı

3. Oturum: Hukuk Devleti,  Yargı Reformu, Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı – 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. David Pimentel – Florida Coastal Hukuk Fakültesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Philip Kunig – Almanya Anayasa Mahkemesi Eski Yargıcı, Berlin Freie Üniversitesi

Dr. Natasha Gaber Damjanovska – Üsküp Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. David Pimentel – Florida Coastal Hukuk Fakültesi

Av. Bertrand Favreau – IDHAE – Avrupa Barosu İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Mustafa Koçak – Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Matthias Knauff – Würzburg Üniversitesi

Prof. Dr. Jeffrey E. Thomas – Missouri Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

4. Oturum: Hukuk Devleti, Yargı Reformu, Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı – 2

Oturum Başkanı: Başsavcı (E) Av. Reşat Petek

Konuşmacılar

Prof. Dr. Warren Newman – Kanada Yüksek Mahkemesi Hukuk Danışmanı

Prof. Dr. Hüseyin Hatemi – İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Yüksel Metin – Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Ramazan Çağlayan – Kırıkkale Üniversitesi

Doç. Dr. Müslüm Akıncı – Kocaeli Üniversitesi

Dr. Mustafa Şimşek – Hv. Astsb. MYO

Dr. Mustafa Taşkın – Adalet Bakanlığı

Tartışma – Müzakere

Oturumlardan Görüntüler

 Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 3

1. Oturum: Anayasa Yargısının Yeri ve Önemi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Akyıldız – Kırıkkale Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Zafer Gören – İstanbul Ticaret Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin Özcan – İstanbul Üniversitesi

Tartışma  – Müzakere

2. Oturum: Hükûmet Sistemi Arayışları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu – İnönü Üniversitesi

Konuşmacılar

Doç. Dr. Mehmet Tevfik Gülsoy – Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Faruk Bilir – Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Bülent Yavuz – Gazi Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ekrem Ali Akartürk – Yeditepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nuran Koyuncu – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

3. Oturum: Yeni Anayasa Çalışmalarında Tartışmalı Konular – 1

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Warren Newman – Kanada Yüksek Mahkemesi Hukuk Danışmanı

Konuşmacılar

Prof. Dr. Pascale Gonod – Panthéon – Sorbonne Üniversitesi

Prof. Dr. Michael Kloepfer – Berlin Humboldt Üniversitesi

Prof. Dr. Eric David – Libre de Bruxelles Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal Abdülhakimoğlulları – Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Şafak Bali – Selçuk Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Adnan Küçük – Kırıkkale Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

4. Oturum: Yeni Anayasa Çalışmalarında Tartışmalı Konular – 2

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Altan – İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aydın İpek – Dumlupınar Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Vahap Coşkun – Dicle Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Engin Selçuk – İstanbul Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

5. Oturum: Yeni Anayasa Çalışmalarında Tartışmalı Konular – 3

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Jeffrey E. Thomas – Missouri Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Helmut Goerlich – Leipzig Üniversitesi

Prof. Dr. Brett Scharffs – Brigham Young Üniversitesi

Prof. Dr. Sioban Mullaly – College Cork Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu – Gazi Üniversitesi

Av. Dr. Morteza Goudarzi – İran

Tartışma – Müzakere

Oturumlardan Görüntüler

Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı 4

Açılış Konuşmaları

Sadık Can Gelbal – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Temsilcisi

Prof. Dr. Bahri Öztürk – İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Dursun Koçer – İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü

1. Oturum: Ceza Hukukunda Anayasal İlkeler ve Uluslararası Hukuk

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans – heiner Kühne – Trier Üniversitesi / İstanbul Kültür Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Marina Angel – Temple Üniversitesi

Shamila Batohi – Uluslararası Ceza Mahkemesi Baş Hukuk Danışmanı

Prof. Dr. Hadi Shalluf – Uluslararası Avukat, Avro – Arap Hukukçular ve Avukat Derneği Başkanı

Tartışma – Müzakere

2. Oturum: Ceza Muhakemesi için Anayasanın Anlamı

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Robert Esser – Passau Üniversitesi

Konuşmacılar

Prof. Dr. Jean Cedras – Fransız Yargıtayı Eski Cumhuriyet Başsavcısı

Prof. Dr. Tea Young Ha – Dong-A Üniversitesi

Prof. Dr. Gianluca Ruaggiers – Torino Üniversitesi

Katılımcılar ve Müzakereciler

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur – Akdeniz Üniversitesi

3. Oturum: Anayasa ve Ceza Hukukunda Yargının Yeri

 Oturum Başkanı: Prof. Dr. h.c. Makoto Ida – Keio Üniversitesi

Prof. Dr. Akos Farkas – Miskolc Üniversitesi

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans – Heiner Kühne – Trier / İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Christian Rumpf – Avukat – Bamberg Üniversitesi

Tartışma – Müzakere

4. Oturum: Anayasadan Doğan Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Amaçları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bahri Öztürk – İstanbul Kültür Üniversitesi

Konuşmacılar

Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan – Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Çetin Arslan – Yargıtay Cumhuriyet Savcısı

Doç. Dr. Mehmet Arıcan – Polis Akademisi Güvenlik Birimi Fakültesi Öğretim Üyesi

Tartışma – Müzakere

Dördüncü Gün Kapanış Konuşmaları

Hamit Geylani – Barış ve Demokrasi Partisi

Av. Atilla Kart – Cumhuriyet Halk Partisi

Prof. Dr. Burhan Kuzu – Adalet ve Kalkınma Partisi

Tartışma – Müzakere

Teşekkür Konuşması

Doç. Dr. Murat Yanık – Kongre Düzenleme Heyeti Başkan Yardımcısı

Kapanış Konuşması

Prof. Dr. Yunus Söylet – İstanbul Üniversitesi Rektörü

Oturumlardan Görüntüler

20160115_104956

Bir önceki yazımız olan Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı 5. Baskı başlıklı makalemizde adalet yayınevi, Anayasa Hukukçuları Derneği ve Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı hakkında bilgiler verilmektedir.

Paylas.

126 yorum

 1. coşkun koca on

  çok güzel çalışmalarınız var emeğinize sağlık başarılar

 2. Yeni anayasa tartışmalarının yapıldığı şu günlerde yeniyi anlamak için eskiyi bilmek şarttır fikri doğrultusunda 1982 anayasasını tam manasıyla özümsemek gereklidir. Darbe ile birlikte gelen iktidarın yarattığı bu kuralları bütününün değişecek olmasının heyecanı içerisinde olsam da tam bir uzlaşma ile birlikte yapılması taraftarıyım. Bu kongrede öne sürülen fikirleri öğrenerek yeni anayasayı daha iyi yorumlayacağım kanısındayım

 3. Cemre D Altun on

  merhabalar Uluslararası Anayasa Kongresi Metinler Kitabı kamu hukukçuları için eşsiz bir kaynak olacağına inanıyorum tesekkurler…

 4. CUMHUR BAŞ on

  Yıllardır güncelliğini koruyan anayasa tartışmaları olduğunu düşününce , farklı açılardan yaklaşım içeren oldukça faydalı bir kaynak.

 5. Aslı Kapıcıoğlu on

  Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Kütüphanesi’nde yer alması gereken önemli bir kaynak gerçekten. Öğrencisi olduğum Kültür Üniversitesinin de çalışmalarının olması onur verdi. Teşekkürler 🙂

 6. Yasin ATALAN on

  Her Hukukçunun kütüphanesinde bulunması gereken bir eser olmuş.. Emeği geçen herkese teşekkürler..

 7. Ömer Mertoglu on

  Hukuk camiasında efor sarfeden hocaların ve aktivistlerin görüşlerinin derlemesinden ben de ileride fayda verebilmek için faydalanmak isterim..

 8. Burak Fazlı on

  Gerçekten değerli bir kaynak, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

 9. Şeyma Kurt on

  Kamu hukuku çalışması yapanlar için çok faydalı olacaktır. Şansım sizle açıldı umarım devam eder…

 10. Büşra POLAT on

  Çok yararlı olacağına inandığım bir kaynak,kazanırsam çok mutlu olacağım. 🙂

 11. Yigit Yildiz on

  Her ne kadar okulumuz Ankara Hukuk’tan hicbir konusmacinin tebliği yer almamasi uzucu olsa da cok degerli hocalarin paper’larina ev sahibi yapiyor bu ciltler. Alan cok sansli 🙂

 12. Sinem Karaçam on

  güzel bir kaynak, anayasa hukukuyla ilgilenen her hukukçunun kütüphanesinde bulunmalı.

 13. Buse Bezan on

  Yeni anayasa tartışmalarının gündemimizi meşgul eden konulardan biri olduğu bu günlerde oldukça nadide bir eser. Umarım şanslı 10 kişiden biri de ben olurum

 14. Yeni anayasa tartışmalarının gündemimizi meşgul eden konulardan biri olduğu su gunlerde kitabiniz çok değerli bir eser olacaktır. Bende yeterli bilgiye sahip olabilmek için kongreye katilmayi ve bu kongreyle doğru bilgilere ulasacagimi düşünüyorum. İnşallah bana cikar

 15. Veysel canoglu on

  Aradan beş yıl geçmiş olsa bile bu k
  Hukuk fakültesinden ve eserlerinden tanıdığım hocalarımın da olduğu bu kadar büyük ve önemli

 16. Emre Tahsin on

  Yeni Türkiye’nin Yeni Anayasasına bir tuğlada bizim koymamız ümidiyle….

 17. Burak Keçecioğlu on

  Birbirinden değerli hocalarımın ve yargı mensuplarının bir araya gelmesiyle meydana gelen yükte hafif bilgide ağır bir çalışma

 18. MESUT KILIÇ on

  Her kesimden farklı görüşteki hukukçuların bir eser olarak toplanması ve insanların istifadesine sunulması son derece ehemmiyet arz ediyor. Bu yönüyle hafızaların tazelenmesi noktasın sizi tebrik ediyorum

 19. Alanında yetkin birçok hukukçunun yer aldığı bu eser yıllarca etkisini sürdürecektir.

 20. Ülkiye Baş on

  Güzel bir set gerçekten inşallah o talihli kişilerden biri ben olurum 🙂 Saygılarımla…

 21. Semih Emin Akbulut on

  Avukat olarak bu kaynaklarla güzel bir makale yazma imkanım olacağına inanıyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

 22. Türkiye’nin anayasa açısından bahtsız kaderine bu eserle yeni vizyon kazandırmak için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğimden emin olabilirsiniz, umarım şansım da yanımda olur . Mustafa Yıldırım

 23. Atakan Köken on

  Çok önemli bir kaynak. Sahip olmak isterim. Ayrıca üniversitem (İKÜ) kongrenin düzenleyicilerinden biriymiş. Sevindim.

 24. Yunus Bedir on

  Anayasalar, özellikle demokrasinin hakim yönetim biçimi olmaya başladığı son yüzyıllarda, hem ulusal hem de uluslararası alanda hukuki olarak kutsanan bireyin temel hakları ve özgürlüklerinin otoriteye karşı güvence altına alınması bakımından çok önemli bir prestije sahiptir.
  Bu bağlamda, sahip olduğu 150 yıllık demokrasi tecrübesi ve birikimi de göstermektedir ki Türkiye devleti, anayasal açıdan hem etnik hem ideolojik birçok yaklaşıma eşit mesafede bulunan, farklı olana değer veren, toplumun temel milli yargılarına kayıtsız kalmayan, çoğunluğun azınlık üzerindeki fiili hakimiyetini hukuki olarak sınırlayarak dengeleme işlevi gören çok yönelimli yeni bir anayasaya ihtiyaç duymaktadır.

  İyiniyetimin bir tecellisi olarak; yapılan konferansın, bu yeni anayasanın ilmi boyutunu oluşturması açısından çok önemli bir işlev göreceği kanaatindeyim…..

 25. Meryem Ocak on

  Hukuk eğitimine yeni başlamış bi öğrenci olarak bana çok yararı olacağını dusunuyor yazilarinizin devamını diliyorum

 26. Elif Bilgi on

  Anayasa hukuku ile ilgilenen kişilere özellikle de hukuk öğrencilerine faydalı bir kaynak olduğunu düşünüyorum.

 27. Batuhan Ersoy on

  Bu cildi daha önce bir kütüphanede inceleme fırsatım olmuştu, gerçekten içerik olarak harika, muhteşem bilgiler öğrenmiştim. Umarım bir gün gerçekten benim sahip olduğum bir cilt olur

 28. SEMRA AKTAY on

  Bu setin yararlı olabileceğini düşünüyorum sahip olmak isterim.

 29. Kübra Çevik on

  Sürekli güncel tartışma durumunu koruyan ve hayatımızı genel itibariyle derinden etkileyen Anayasa ile ilgili olan bu kaynak için teşekkür ederiz.

 30. Cemile çoruhlu on

  Kütüphanemde bulunmasını çok isterim bu değerli eserin. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.

 31. Esra Odabaşı on

  Böyle seminerlerin yapılması hukukçular için gerçekten faydalı. Bunlarin ciltlenip yayınlanması da aynı şekilde. Bu kitapları okumak , faydasından yararlanmak istiyorum.

 32. yusuf ademoğlu on

  Etkinlik programından bile anlaşılıyor ne derece değerli eser olduğu. Umarım şanşlı kişilerden biri olurum.

 33. Yunus Bedir on

  Ayrıca, hazırlanacak olan yeni anayasada uluslararası hukukun temel prensiplerinin yanında, toplumun zıt kutuplarını müşterek esaslarda birleştirici birtakım somut kurallara da yer vererek, “entellektüelliğinin yanı sıra kendini halka indirgemiş” bir anayasa modelinin de benimsenmesi gerektiğinin ifade etmek istiyorum…

 34. Yasin DİNÇER on

  Kütüphanede göz atma imkanım olmuştu, güzel bir eser. Kendi kütüphanemde olmasını isterim…

 35. Sitem Kaskan on

  Bir hukuk öğrencisi olarak derslerime kaynaklık edebilecek ,kitaplığımda olması gereken bu çalışmanın Türkiye hukuk adına katkılarınız olması dileğimle.saygılar

 36. Ali Alim Türk on

  Çalışmalarınızda başarılar dilerim. Bir hukuk öğrencisi olarak çalışmalarıma katkısı olacağını düşünüyorum.

 37. Darbe döneminden kalma anti-demokratik düzenlemeler barındıran ve adeta bir yamalı bohçayı andıran anayasamız her geçen gün sivil anayasaya duyulan ihtiyacı arttırıyor hatta mecbur bırakıyor. Sadece hukukçuların değil aynı zamanda vatandaşında kütüphanesinde barındırması gereken bu eserin bizlere çok yarar sağlayacağını umuyorum. Bir hukuk öğrencisi olarak bu eseri bende kütüphanemde görmek istiyorum.

 38. Darbe döneminden kalma anti-demokratik düzenlemeler barındıran ve adeta bir yamalı bohçayı andıran 1982 Anayasası her geçen gün sivil anayasaya duyulan ihtiyacı arttırıyor. Hatta mecbur bırakıyor. Sadece hukukçuların değil aynı zamanda vatandaşında kütüphanesinde barındırması gereken bu eserin bizlere çok yarar sağlayacağını umuyorum. Bir hukuk öğrencisi olarak bu eseri bende kütüphanemde görmek istiyorum

 39. Murat Can Atakan on

  Bu kitabi göndereceğiniz şanslı kişilerden biri de ben olmak isterim.

 40. BUKET ÖZTÜRK on

  Farklı ülke ve mevkilerden katılımcıların bilgi paylaşımları önemli bir tali kaynak oluşurmuş. Anayasal hareketin başka başka çerçevelerden incelenmiş olması ihtiyaçların gerçek anlamda karşılanması için yol gösterici nitelikte olmuş.Kongreye katılma imkanı bulamamışlar için çok güzel bir fırsat.

 41. Ahmet Emin SARIKAYA on

  Değerli hocalarımızın görüşlerinden oluşan kıymetli bir eser. Kamu hukuku alanında her hukukçunun sahip olmak isteyeceği bir eser.

 42. Sefa Geçikli on

  Tüm normlar karşısındaki üstünlüğü ve bağlayıcılığı ile hukuk sisteminin bel kemiğini oluşturan anayasaya ilişkin oldukça etrafli bir çalışma niteliğindeki bu eser, kamu hukuku alanında master yapan benim gibi uygulamacılar için oldukça faydalı olacaktır. Dolayısıyla bu kıymetli çalışmaya ben de talibim.

 43. Ramazan Arıcan on

  Bir hukuk öğrencisinin sahip olması gereken önemli bir kaynak. Öğrencisi olduğum İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de hocalarımın konuşmaları mevcut lakin şanslı on kişiden biri olamadığımız zaman bu kitabı başka bir yerden temin edebilir miyiz?

 44. Yavuz Çağlar on

  hukuk camiası türkiye hukuk’un doldurdugu boşlugu unutmayacak. teşekkür sizlere olsun.

 45. Kendi Üniversitwm ev sahipliği yapmıştı. Bir kaç oturumuna katıldım. Çok verimliydi. Bu eser de eminim öyle. Kendi kütüphanemde görmeyi arzu ederim.

 46. Ali Erdoğan on

  Okulum İstanbul Kültür Üniversitesi’nin etkisi olduğu bir yayını tabi ki kütüphanemde bulundurmak isterim.

 47. Anayasa, ait olduğu toplumun kültürlerini elekten geçirerek elde edilebilecek azami eşitliği sağlayan makinedir. Çalışmalarım için faydalı olacağına inandığım bu kitapları kütüphanemde görmek isterim.

 48. İrem Üstüntay on

  Hukuk fakültesi öğrencileri başta olmak üzere hukuk camiasının edinebileceği nadir derlemelerden biri.

 49. Recep kart on

  Güzel bir çalışma … Değerli bir kongrenin değerli bir eser haline getirilmiş olan, okunması gerekli bir kitap serisi.

 50. Burak Coşkun on

  Yararlı bir kaynak olduğunu düşünüyorum, kütüphanemde görmek isterim. Aşkta kaybediyorum bunu kazanırım herhalde 🙂

 51. Orhan Pehlivanlı on

  Süper bir çalışma olmış. Emeği geçenlere teşekkürler.

 52. Elif Ezgi Özalp on

  Oldukça gerekli ve önemli bir kaynak kütüphanemde olmasını isterim.

 53. çisem zeybekoğlu on

  harika bir kaynak. dilerim ben de şanslılar arasında yer alırım.

 54. Şuheda Bayrakdar on

  Bir hukukcu olarak sahip olunmasi gereken harika bir derleme. Bu 10 kisiden biri olabilmek adina. 🙂

 55. Emre Altınışık on

  Bir hukuk öğrencisi olarak böyle bir kitaba gerçekten ihtiyacım var. Bana çıkarsa çok sevinirim

 56. Ömer Faruk Süer on

  Gerçekten çok değerli bi çalışma olduğunu düşünüyorum bana çıkmasını çok isterim kütüphanemde olmasını çok isterim.

 57. Rasit okumus on

  Gercekten çok guzel bir calisma . Bunun kutuphanemde olmasini isterim.

 58. Alpay Oğuz on

  Kütüphanemin olmazsa olmaz kitaplarından biri haline gelebilecek bir çalışma, çok faydalı olmuş emeği geçenlerin aklına ,fikrine , ellerine sağlık.

 59. Muhammet KONDAKCI on

  çok başarılı bir kitap olmuş.. Her cümlelerini merak ediyorum . İnşallah bir gün elimr geçer..

 60. Efkan AKSOY on

  Bir çok insana,hatta hukukçulara göre dahi soyut olan bir takım kavramların tek elde toplanması faydalı olacaktır.Özellikle Anayasa ve sistem tartışmalarının yoğunlaştığı şu günlerde başucu kaynağı olacaktır.

 61. Göktan Godollar on

  Çok güzel bir eser olmuş,emeği geçen herkese tebrikler. Konuya ilgisi olan her hukukçuya büyük fayda sağlayacak ve mevcut anayasal düzen tartışmalarına farklı bir bakış açısı katacaktır.

 62. Emre DİRİK on

  Farklı renkteki düşünceleri bir arada dinlemek için müthiş bir kaynak. Çok faydalı olacağına şüphe yok. Çok teşekkürler.

 63. Ayşenur Merdan on

  Emeği gecen herkese teşekkürler.Kütüphanemde bulunmasını fazlasıyla isteyeceğim bir eser.

 64. Bahadır İNCE on

  Gerçekten çok faydalı bir kitap. Hele benim gibi bu alanda uzmanlaşmayı düşünüyorsanız 🙂

 65. Ayşe Turan on

  Ben de bu dört ciltlik kitabın her hukukçunun kütüphanesinde bulunması gerektiğini düşünüyorum, ama sürekli çantada taşınacağı veya başucu kitabı olacağı için kitaplığın raflarında duracağını pek zannetmiyorum. Gerçekten de tebliğlerini sunan katılımcılara ve tebliğ konularına bakıldığı zaman konferansın mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Alanlardaki son derece uzman bu kadar hukukçunun bir araya geldiği başka bir etkinlik olmamıştır sanırım. Hukuk fakültesinde ders aldığımız hocalarımızdan tutun da kanun yapma komisyonlarında yer alan isimlere kadar geniş bir katılımcı kitlesi söz konusu.
  Konferansta irdelenen konular ise klasik konulardan oldukça uzak ve bugünün konuşulan ve yarın daha fazla konuşulması muhtemel noktalarını barındırmakta. Özellikle dördüncü ciltte yer alan ceza ve ceza muhakemesi hukuku ile anayasa hukukunu ortak paydada buluşturup ele alan konulara baktıkça heyecanlanmamak mümkün değil. Kamu hukukunun öncül iki alanı olan anayasa hukuku ile ceza hukukuna ilişkin bu yazıların içeriğini açıkçası çok merak ediyorum. Umarım bu esere sahip olacak şanslı kişilerden biri de ben olurum.

 66. Zeynep Sarıoglu on

  Özellikle yeni anayasa yapma çalışmalarının sürdüğü bu dönemde herkesin okuması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Bütün kesimlerden akademisyenlerin ve uygulayıcıların bir araya geldiği bir konferansta yer alan konuların gelecek kuşaklar da için de faydalı olduğunu düşünüyorum. Ümit ederim bu dört ciltlik değer eser benim kütüphaneme girer.

 67. Orhan Özbek on

  Darbe Anayasanın değişmesi kapsamında yapılan en önemli çalışmalardan biri olan bu konferansta katılımcılar tarafından yapılan konuşmalardan oluşan bu dört ciltlik kitaba sahip olmak sanırım her hukukçunun hayalidir. Özellikle benim gibi anayasa hukuku aşkı ile tutuşan hukukçular için tarif edilemez bir duygu. Şanslı biri olduğumu düşünüyorum umarım bu sefer de şansım yaver gider.

 68. Oğuzhan KOBACIK on

  Çok güzel bir eser. Bu eserin kütüphanemde yer almasını çok isterim. Emeği geçen herkese teşekkürler..

 69. Hatice Yılmaz on

  TBB Başkanından sendika başkanlarına; akademisyenlerden siyasi parti temsilcilerine kadar her kesimden ve her görüşten uzman hukukçuların bir araya geldiği bu konferansta konuşulan konuları çok merak ediyorum. İnşallah çekilişte benim adım çıkar.

 70. Leyla Aydın on

  Kamu Hukukunda yüksek lisans yapan Anayasa Hukukunda araştırma görevlisi olmak isteyen birisi olmak bu eser benim için çok önemli bir yere sahip. Özellikle makale yazarken çokça yararlanacağımı düşünüyorum. Umarım benim kütüphanemde olur bu dört ciltlik eşsiz eser.

 71. Muhammet Yördem on

  Her hukukçunun kütüphanesinde olması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Özellikle yeni anayasa yapma çalışmalarının devam ettiği ve hız kazandığı şu günlerde böyle bir esere sahip olmak çok güzel bir şey.

 72. Murat Seydioğlu on

  Bu kadar değerli ve eşsiz bir çalışmaya sahip olmak her hukukçu gibi benim de hayalim. Anayasa hukukuna ilgi duyan ve ülke gündemini sürekli takip eden bir hukukçu olarak bu çalışmada yer alan yazıları çok merak ediyorum. Umarım o şanslı kişi ben olurum.

 73. Erkan Efe Yılmaz on

  Konuşmacıların listesine bakıyorum da Anayasa hukukunda uzman neredeyse bütün hukukçular bu kongreye katkıda bulunmuş. Konuşmacıların yanı sıra konu başlıkları da bir o kadar cezbedici ve merak uyandırıcı. Asıl konuşmaların içeriğini merak ediyorum. Bu güze çalışmada emeği bulunan herkesin eline sağlık.

Yorumunuz

%d blogcu bunu beğendi: