Yargı Kararları Işığında Aile Hukukunun Güncel Sorunları

İzmir Barosu tarafından “Yargı Kararları Işığında Aile Hukukunun Güncel Sorunları” başlıklı sempozyum düzenlenmektedir.

Tarih ve Saat

15 Haziran 2021 Salı saat 13.00

Yer/Katılım

Etkinlik çevrim içi ortamda gerçekleşecektir. İzmir Barosu’nun Facebook ve Youtube hesaplarından canlı yayınlanacaktır. 

Konuşmacılar

 • Burak Özen (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD)
 • Serkan Ayan (Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Medeni Hukuk ABD)
 • Bahar Öcal Apaydın (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD)
 • Mehmet Beşir Acabey (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD)
 • Ali Haydar Yıldırım (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD)
 • Muhammed Özekes (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD Başkanı)
 • Tolga Akkaya (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD Başkanı)
 • Pınar Çiftçi (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD)
 • Uğur Bulut (Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD)
 • Buse Dişel (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD)

Sempozyum Konuları

 • Güncel Yargı Kararları Işığında Evli Kadının ve Çocuğun Soyadı
 • Güncel Tartışmalar Işığında Yoksulluk Nafakası
 • Genel Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi 
 • Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Şirket Ortaklığının Bulunmasının Gösterdiği Özellikler
 • Boşanma Yargılamasına İlişkin TMK Hükümleri ile HMK Hükümleri Arasındaki İlişki 
 • Güncel Yargı Kararları Işığında Sosyal Medyanın Boşanma Davalarında İspat Fonksiyonu ve Hukuka Aykırı Deliller
 • Boşanma Davalarında Geçici Hukuki Korumalara İlişkin Sorunlar
 • Aile Konutundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Güncel Usuli Sorunlar