Yargı Reformu Strateji Belgesinde Yer Alan 9 Amaç

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlandı ve 30 Mayıs 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “2023 Yargı Vizyonu – Güven Veren ve Erişilebilir Bir Yargı Sistemi” başlığıyla açıklan Yargı Reformu 3. Strateji Belgesi toplam 9 amaçtan oluşmakta.

Belgede ilk iki amaç “Hak ve Özgürlüklerin Korunması ve Geliştirilmesi” ile “Yargı Bağımsızlığı, Tarafsızlığı ve Şeffaflığının Geliştirilmesi” başlıklarından oluşmakta. Dikkat çekici nokta 9 amaçtan 5’inin “artırılması” önerilerini içermesi:

  • İnsan Kaynaklarının Nitelik ve Niceliğinin Artırılması
  • Performans ve Verimliliğin Artırılması
  • Adalete Erişimin Kolaylaştırılması ve Hizmetlerden Memnuniyetin Artırılması
  • Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliğinin Artırılması
  • Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılamanın Sadeleştirilmesi ve Etkinliğinin Artırılması

Yargı Reformu 3. Strateji Belgesinin ayrıntılı analizinizi buradan inceleyebilirsiniz.