Yeni bir Avukatlık Kanun Tasarısı hazırlandı

Yargının vazgeçilmez unsurları olan avukatların adaletin tesisinde önemi tartışmasızdır. 

Dünyada avukatlık kurumunun görev alanları ve icra şekli ile avukatların mesleğe kabulleri gibi önemli alanlarda meydana gelen değişiklikleri Türkiye uygulamasına yansıtmak amacıyla yeni bir Avukatlık Kanun Tasarısı hazırlanmıştır. Mesleğin sorunlarının çözülmesine yardımcı olacak Tasarının önümüzdeki dönemde barolarla işbirliği içerisinde gözden geçirilmesi ve kanunlaştırılması hedeflenmektedir.

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015