Yüksek mahkeme kararlarının herkesin erişimine açılması

Yüksek mahkemelerden Anayasa Mahkemesi ile Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarının tamamı Resmi Gazete’de ve ayrıca internet ortamında yayımlanmakta, Yargıtay ve Danıştay’ın verdiği kararların ise sadece emsal nitelikte olanlarının yayımlanması ile yetinilmektedir. Bu durum ise yargı profesyonelleri ve diğer ilgililerin kararları bir bütün olarak incelemesini kısıtladığından öğretide kararlara yönelik araştırma yapılması ve bilimsel eleştiri getirilmesi imkânlarını tam olarak sağlayamamaktadır.

Kişisel verilerin korunması kaydıyla yüksek mahkeme kararlarının tümüne erişim imkânının kolaylaştırılması; başta davaların tarafları olmak üzere kullanıcıların hem içtihatları öğrenmek suretiyle dava süreçlerinde doğru adımlar atmasını sağlayacak hem de yargısal süreçleri daha şeffaf hâle getirecektir.

yargi reformu6

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015