Türkiye Hukuk Platformu tarafından 2-5 Kasım 2022 tarihlerinde Karadağ’ın Budva kentinde üçüncüsü düzenlenen Avrasya Hukuk Kurultayı, “Deniz Hukukundaki Güncel Gelişmeler” temasıyla altı panelde gerçekleştirildi. U.S. Naval War College, UMIP, Maritime Institute of Malaysia (MIMA), Instituto Maritimo Espanyol (IME), Hamburg Üniversitesi, International Center for Ocean Governance (ICOG) ve Australian National Center for Ocean Resources & Security (ANCORS) tarafından desteklenen; uluslararası düzeydeki panel, çalıştay ve sosyal programlardan oluşan Kurultay’a 42 ülkeden alanında uzman hukukçu ve akademisyenler katıldı. Avrasya Hukuk Kurultayı’nın ilki 2014 yılında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, ikincisi 16-19 Aralık 2018 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılmıştı.

Geniş bir katılımla başlayan Kurultay’ı Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Doç. Dr. Mücahit Küçükyılmaz, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Av. Fatih Şahin, AK Parti Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Abdulkadir Özel, Av. Cahit Özkan, Av. Ahmet Sorgun, MHP Milletvekili Av. Muhammet Levent Bülbül, MHP Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Sait Micanoğlu, Danıştay 12. Daire Başkanı Mahmut Doğan, Danıştay 3. Daire Başkanı Hanifi Doğan, Yargıtay Daire Başkanları Abdullah Yaman, Ayhan Tuncal, Vuslat Dirim, , Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı, HSK Üyeleri Aysel Demirel, Havvanur Yurtsever, Ömer Faruk Yıldırım ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da yakından takip etti.

Kurultay’ın açılış konuşmaları Türkiye Hukuk Platformu (THP) Genel Sekreteri Av. Ahmet Akcan, DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Karan, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB) Genel Sekreteri Av. Necati Ceylan, İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Yeşilırmak, T.C. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve T.C. Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğol tarafından yapıldı.


THP Genel Sekreteri Av. Akcan kurultay boyunca denizcilik hukukundaki son gelişmelerin alanında uzman isimlerce masaya yatırılacağının altını çizdi. Akcan, Akdeniz bölgesinde bulunan diğer ülkeler arasında hukuksal çalışmalar yaparak barışçıl çözümler bulunmasının hedeflendiği Kurultay’a desteklerinden dolayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a da teşekkür etti.

DEHUKAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Karan ise yaptığı açılış konuşmasında denizlerin isimleri Akdeniz, Karadeniz olarak değişse de dünyada tek bir deniz olduğuna, bu denizin de halkları, devletleri birbirine bağladığına dikkat çekti. Türkiye’den yola çıkan bir geminin, herhangi bir devletin sınırı olmadığı için rahatlıkla Barselona’ya ulaşabildiğini belirten Karan, denizle ilgili hakların sadece denizi kıyısı olan devletlerle ilgili olmadığını, sınırı olmayanlarla da alakalı olduğunu ifade etti. Karan, “İlk defa uluslararası konferansta sınırı olmayan ülkelerin hakları dile getirilecek” sözleriyle 3. Avrasya Hukuk Kurultayı’nın önemini vurguladı.

Açılış konuşmasında söz alan isimlerden İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Şamlı da Avrupa’daki enerji kriziyle tahıl ihracatının engellenmesi sebebiyle yaşanan tahıl krizine dikkat çekerek ülkelerin sınırları içinde yaşanan çatışmaların sınırlar üstü etkilerine dikkat çekti. Şamlı, iki ülke arasında yaşanmasına rağmen savaşın, dünya ekonomisine olumsuz etkisi olduğunu “Çatışmalar bölgesel, neticeler küresel” sözleriyle vurguladı. Doğu Akdeniz’e kıyısı olmadığı hâlde Türkiye’nin ve diğer kıyı devletlerinin haklarını ihlal etmeye çalışan ülkelerin varlığına işaret eden Şamlı, sömürgecilik, köleleştirme ve soykırımın dünya üzerinden silinmesi gerektiğinin de altını çizdi.

UHUB Genel Sekreteri Av. Ceylan konuşmasında, 3. Avrasya Hukuk Kurultayı ile uluslararasında barışı, adalet ve hak eşitliği ilkelerine uygun olarak tesis edecek, güvenliği sağlayacak ve dostane ilişkileri kuvvetlendirecek çözüm ve tekliflerin ortaya çıkacağına inandığını dile getirdi.  Kurultay boyunca düzenlenecek panellerde Birleşmiş Milletler tarafından Ekim 2020’de tescil edilen Türkiye Libya Deniz Anlaşmasının meşruiyeti ve yasal sonuçlarının da ele alınacağını belirten Ceylan, yer yüzünde hak ve hukukun tesisinde birlik ve beraberlik içinde olmanın zalimlere karşı yıllar sonra bile olsa başarıyla sonuçlanacağına dair inancını dile getirdi.

Açılış konuşmaların canlı yayın kaydını aşağıdan seyredebilirsiniz:

3. Avrasya Hukuk Kurultayı’nın 3 Kasım Perşembe günü düzenlenen ilk panelinde Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Deniz Alanları Üzerine Yetkileri konusu ele alındı.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Metin Aksoy’un yaptığı birinci panelde Prof. Dr. Yücel Acer, Denize Kıyısı Olmayan Devlet ile Coğrafi Açıdan Elverişsiz Devlet Kavramı Arasındaki Farklar; Prof. Helmut Tuerk, Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin İnsanlığın Ortak Mirası Üzerinde Hak ve Yetkileri; Prof. Dr. Ademuni Odeke, Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Denizlerdeki Canlı Kaynaklar Üzerinde Hak ve Yetkileri ve Doç. Dr. Natiq Askerov, Deniz Kıyısı Olmayan Devletlerin Seyrüsefere Yönelik Hak ve Yetkileri konularında tebliğlerini sundu.

3. Avrasya Hukuk Kurultayı Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Deniz Alanları Üzerine Yetkileri Panelinin canlı yayın kaydını aşağıdan seyredebilirsiniz:

Kurultay’ın ilk günü gerçekleştirilen Deniz Çevresinin Korunması ve Mavi Ekonomi konulu ikinci panelin oturum başkanlığını Doç. Dr. Nil Kula üstlendi. Prof. Dr. Alexander Proelss’in Deniz Çevresinin Korunmasına İlişkin Hukuki Çerçevede Bölünme ve Turtarlılık, Cheryl Rita Kaur’un Deniz Koruma Alanları, Prof. Dr. Daud Hassan’ın Mavi Ekonomi ve Deniz Mekansal Planlama ve Mercedes Pardo’nun Mavi Ekonomi ve Gelecek Nesiller için Yeni İş İmkanları başlıklı tebliğ sundukları ikinci panelin canlı yayın kaydını aşağıdan seyredebilirsiniz:

3. Avrasya Hukuk Kurultayı’nın birinci günü son oturumunda Deniz Emniyetinin ve Güvenliğinin Temini konusu masaya yatırıldı. Oturum başkanlığını Prof. Juan Carlos Ayu Prado Canals’ın üstlendiği üçüncü panelde Javier Eloy Díaz Jiménez Panama Kanal Otoritesi Uzmanlığı Çerçevesinde Kanallarda Seyrüsefer, Dr. Senada Zatagić Denizde Düzensiz Göç – Göç Alan Ülkedeki Zorluklar, Dr. Beyza Özturanlı Şanda ile Dr. N. Sarp Ergüven Deniz Güvenliğine Geleneksel Olmayan Bir Güvenlik Tehdidi Olarak Akdeniz’de YKK Balıkçılıkla Mücadele, Murat Sümer UNCLOS kapsamında Deniz Taşımacılığını Düzenlemede Yetkili Kuruluş Olarak IMO’nun Rolü ve Otonom Gemilerin Entegrasyonu ve Prof. Michael Lane Yeni Teknolojilerin Deniz Operasyonlarına Etkisi başlıklarında tebliğlerini sundu. Deniz Emniyetinin ve Güvenliğinin Temini Panelinin canlı yayın kaydını aşağıdan seyredebilirsiniz:

Kurultayın ikinci gününde Deniz Kaynaklarının İşletimi ele alındı

Kurultayın ikinci günü gerçekleştirilen Deniz Kaynaklarının İşletimi konulu panel, Prof. Dr. Antonietta Elia’nın oturum başkanlığında düzenlendi. Seyhan Gül Yılmaz, Açık Deniz Rejimi Altında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının İşletimi; Mariam Mgeladze, Ulusal Yetki Alanlarının Ötesindeki Deniz Genetik Kaynaklarının İşletimi; Ekaterina Antsygina, 200 Deniz Mili Ötesindeki Kıta Sahanlığında Sedanter Türlerin Korunmasındaki Zorluklar ve Berilşah Kocabıyık, Saha’daki Mineral Kaynaklarının İşletimi başlıklı tebliğlerini sunduğu panelin canlı yayın kaydını aşağıdan seyredebilirsiniz:

Kurultay’ın beşinci panelinde Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönelik Uyuşmazlık Ele Alındı

Geniş katılımla düzenlenen 3. Avrasya Hukuk Kurultayı’nın ikinci gün beşinci panelinde Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönelik Uyuşmazlık konusu ele alındı. Ademuni Odeke’nin oturum başkanlığında düzenlenen beşinci panelde Dr. Ali Deniz Kutluk, Karasuları ile Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı Sınırlandırılmasında Tercih Olunan Metot Farkı: Eşitlik v. Hakkaniyet; Dr. Leonardo Bernard, Doğal ya da Yapay Adalara Deniz Alanı Bahşedilmesi ve Adaların Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasındaki Etkisi; Prof. Dr. Hakan Karan, Devletlerin BMDHS’nin 74(3) ve 83(3). Maddelerinde İfade Edilen Uluslararası Hukuk Kapsamındaki Yükümlülükleri; Carmen Parra Rodriguez, İhtilaflı Deniz Alanlarının Denizde Barışı Sağlamak Adına Müşterek İşletimi ve Yönetimi; Prof. Dr. Shalluf Hadi, Türkiye – Libya Deniz Sınırlandırma Anlaşmasının Değerlendirilmesi konularında tebliğ sundu. Panelin canlı yayın kaydını aşağıdan seyredebilirsiniz:

3. Avrasya Hukuk Kurultayı, İhtilaflı Deniz Alanları Paneliyle sona erdi

Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen 3. Avrasya Hukuk Kurultayı kapsamında iki gün boyunca yapılan panellerin altıncısı ve sonuncusu İhtilaflı Deniz Alanları etrafında şekillendi. Prof. Dr. Çağrı Erhan’ın oturum başkanlığını yürüttüğü panelde Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü – Büyükelçi Çağatay Erciyes, Doğu Akdeniz; Neil Silva, Güney Çin Denizi; Robert Volterra, Afrika Bölgesi  ve Büyükelçi Arnoldo Brenes Castro, Kosta Rika’nın Uluslararası Adalet Divanı Kapsamında Deniz Alanlarının Sınırlandırması Üzerine Tecrübesi başlıklı tebliğlerini sundu. Kurultay’ın altıncı panelinin canlı yayın kaydını aşağıdan seyredebilirsiniz:

3. Avrasya Hukuk Kurultayı’ndan Fotoğraflar

3. Avrasya Hukuk Kurultayı 1. Gün Panel Konuşmacıları