3. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumu

Düzenleyen

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin Güncel Sorunlar Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenmektedir.

Tarih

11 Aralık 2021 Cumartesi

Çevrim İçi Yayın

Sempozyum Konuşmacıları

 • Dr. Öğr. Üyesi R. Barış Erman
 • Arş. Gör. Erdi Yetkin
 • Saba Şahika Tahmaz Üzeltürk
 • Av. Özge Demir
 • Dr. Öğr. Üyesi Fulya Eroğlu
 • Arş. Gör. Eşref Barış Börekçi
 • Av. Gülce Amaç Türay
 • Arş. Gör. Aras Türay
 • Dr. Öğr. Üyesi Onur Özcan
 • Arş. Gör. Şeyma Cebeci
 • Arş. Gör. Ezgi Çırak

Sempozyum Konuları

 • Ceza Hukukunda Sembol Yasakları
 • Uluslararası Koruma Kapsamında Afgan Mahkumların Yeri
 • İfade Özgürlüğü Bakımından Avukatın Savunma Hakkının Kapsamı
 • Ceza Hukukunda Algoritma Kullanımı: Tekerrür Örneği
 • Hayvanların Ceza Hukukuyla Korunması
 • Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs Suçu ve Ne Bis İn İdem İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi
 • Ekonomik Suçlarda Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğunun Genişletilmesinin Bir Örneği Olarak Türk Ticaret Kanunu Madde 63’te Düzenlenen Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu