Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kuruluşunun 97. yıl dönümü kapsamında 8-9 Kasım 2022 tarihlerinde 3. Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumunu düzenliyor.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan bu “ulusal bilimsel toplantı”nın, birinci gününün “özel hukuk”, ikinci gününün ise “kamu hukuku” konularına ilişkin bilimsel bildirilere ayrılması planlanmaktadır.

Bu bağlamda, Sempozyumda; spesifik ve güncel hukuki konuların tartışılmasına yönelik olmak, tartışılacak temel sorunun/sorunların ne olduğu ile bu temel sorunun/sorunların nasıl ele alınacağını ve varılan sonucun özünü özet metinde sistematik biçimde somut olarak ortaya koymak ve özgün nitelik taşımak kaydıyla, hukukun her alanından bilimsel bildirilere yer verilecektir.

Sempozyumda sunum yapmak isteyenlerin (bir kişi en fazla bir bildiri ile katılabilir); “sunum başlığı”, 800 ila 1000 kelimeden oluşan “özet” ve 3 ila 5 kavramdan oluşan “anahtar kelime”yi içeren Türkçe bildiri özetlerinin -yayına hazır- nihai metinlerini, unvanları, ad-soyadları ve ORCID bilgileri ile kadrolarının bulunduğu kurumu veya üniversite, fakülte ve anabilim dalını da içerecek şekilde, WORD formatında [Times New Roman yazı tipi / başlık (koyu/kalın, tamamı büyük harfle) 14 punto; metin 12 punto / 1,15 satır aralığı / 6 nk paragraf aralığı / başlık, unvan, ad-soyad (koyu/kalın ve soyadların tamamı büyük harfle), ORCID bilgileri, kurum veya üniversite, fakülte ve anabilim dalı ile “ÖZET” (koyu/kalın) ibaresi ortalanmış; metin iki yana yaslı] dosya olarak en geç 30 Eylül 2022 tarihine kadar “ankarahukuksempozyum@gmail.com” e-posta adresine göndermesi gerekmekte olup; Sempozyum Bilim Kurulu tarafından gerçekleştirilecek bilimsel değerlendirme neticesinde, güncel, spesifik, özgün nitelik taşıdığı ve sorunun ortaya konuluşu ile varılan sonuç açısından bilimsel olduğu kabul edilen bildiriler, duyurulan sempozyum programı çerçevesinde sözlü olarak sunulacaktır.

Sempozyum program afişi, en geç 25 Ekim 2022 tarihinde Fakültemizin resmî internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

Sempozyumda sözlü olarak sunulan bildirilerin Türkçe özetlerinden oluşan “bilimsel bildiri özetleri kitabı”, 2022 yılı içerisinde yayımlanacaktır.

Sempozyum Düzenleme Kurulu

  • Prof. Dr. Cenker GÖKER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Dr. Öğr. Üyesi Serdar YILMAZ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Arş. Gör. İbrahim BEKTAŞ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
  • Arş. Gör. Sümeyye Sena FIRAT (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)