Hukuk Gündemi 2021/43

25 – 31 Ekim haftası hukuk dünyasında öne çıkan başlıkları ve gelişmeleri listelediğimiz Hukuk Gündemi yayında.

#25Ekim Pazartesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, son dönemde bazı basın yayın organlarında, Türk Yargı Sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan birtakım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğu gerekçesiyle yayımladığı basın açıklamasında “Anayasal ilke çerçevesinde, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen ‘Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu’nun açılışına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Ülkemizde Kanun-u Esasi’nin 1876 gibi çok da geç olmayan bir tarihte ortaya çıktığını görüyoruz. Keza 1921 Anayasası’nın 100’üncü yılındayız. Bakıldığında azımsanmayacak bir birikim ortadadır ve bu birikimi alarak da sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa yapma imkanı vardır. Dolayısıyla hukuk tarihi bu yönüyle de bize hem birikimlerle, hem geçmişten geleceğe yürüme adına bir özgüven ve hukuk inşası anlamında da bir birikim sağlamaktadır.

#26Ekim Salı

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvurulara ilişkin 23 Eylül 2012 – 30 Eylül 2021 tarihlerini içeren istatistikleri yayımladı.

Türkiye Barolar Birliği, “36. Olağan Genel Kurul Gündemi“ni yayımladı. 36. Olağan Genel Kurul, 04-05 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

#27Ekim Çarşamba

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca düzenlenen Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumunun açılış töreninde katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Eğer bir insan düşünmeyecekse, ‘Bu şekilde yaşamayacaksın’ veya ‘Şu şekilde yaşayacaksın, şu şekilde düşüneceksin’ şeklinde bir dayatmayla karşılaşırsa o insan iskeletten bir kemik yığınından başka bir şeye dönüşmez. İnsan doğuşu ile beraber kazanmış olduğu fikirlerine, yaşam tarzına saygı gösterilmesini beklemek hakkına sahiptir. Hukukun da görevi, bu onuru korumak ve geliştirmektir.

#28Ekim Perşembe

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü mühendislerince geliştirilen, UYAP Akademi‘nin yazılım altyapısı ve ara yüzü yenilendi.

#29Ekim Cuma

Hamit Kocabey’in istifasıyla boşalan Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından bir üye seçilecek. TBMM’nin üye seçimine ilişkin ilan, Resmî Gazete’de yayımlandı.