Alkaç: Kullandığımız Kamu Gücünün Özgürlüklerini İhlal Ettiğini Düşünenler, AYM’ye Başvurabilir

Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlenen “Bireysel Başvuruda Ceza İnfaz Kurumları Kaynaklı Müdahalelerin İncelenmesi” toplantısına katılan Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürü Yunus Alkaç, idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargısal yolların tanınmış olmasının hukuk devletinin önemli bir görünümlerinden biri olduğunu vurguladı.

Hukuk devletinin özünün, insan haklarının korunmasına dayandığının altını çizen Alkaç, “bireyler, haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde çeşitli yargısal yollara başvurma imkânına sahiptirler. Bu durum, insan haklarına dayalı bir hukuk devletinin olmazsa olmazıdır.” ifadelerini kullandı.

İnfaz hâkimliğinin, önemli bir yargısal aktör olmasının yasal alt yapısı oluşturuldu

Ceza infaz kurumlarının, insanların doğrudan temel hak ve hürriyetlerine dokunan birçok iş ve işlem yapma yetki ve sorumluluğuna sahip olduğunu hatırlatan CTE Genel Müdürü Alkaç, söz konusu iş ve işlemlerin yargısal denetime tabi olduğuna dikkat çekerek “Hükümlü ve tutuklular infaz kurumlarının iş ve işlemlerine karşı kanunlarda gösterilen yargısal merciler nezdinde haklarını arayabilmektedirler. Bu haklardan en yaygın ve belki de en önemlisi, hükümlü ve tutukluların, infazın tüm aşamalarında yapılan işlemler ve faaliyetlere karşı infaz hâkimliğine şikâyet yoluyla başvuruda bulunma olanaklarıdır. 7242 Sayılı Kanun ile yapılan yasal düzenleme ile infaz hâkimliğinin yetki ve görev alanı genişletilerek infaz sistemi içerisinde daha da önemli bir yargısal aktör olmasının yasal alt yapısı oluşturulmuştur.” dedi.

Alkaç, konuşmasının devamında tüm vatandaşların Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabildiğini hatırlatarak “Bizler de ceza infaz uygulamaları kapsamında, bireyler üzerinde kamu gücü kullanmaktayız ve bireyler kullandığımız bu kamu gücünün temel hak ve özgürlüklerini ihlal ettiğini düşündüklerinde, uygulamalarımızı bireysel başvuru kanalı ile Anayasa Mahkemesi önüne getirebilmektedir.” görüşünü paylaştı.

Çağdaş infaz anlayışında, hükümlülerin cezalarını çektikleri sırada kurum idaresince kendilerine karşı insanlık onuruna yaraşır şekilde davranılması düşüncesinin varlığına dikkat çeken CTE Genel Müdürü Yunus Alkaç, “Bu uygulamalara aykırılık teşkil edebilecek nitelikte iş ve işlemlere maruz kaldığını düşünen hükümlü ve tutuklular, kurum uygulamalarına karşı herhangi bir kısıtlama olmaksızın doğrudan Anayasa Mahkemesine müracaat edebilmektedir. Bunun yanı sıra, Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesindeki; İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna, Dilekçe Komisyonuna, Kamu Denetçiliği Kurumuna, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna ve sivil toplum kuruluşlarına başvuruda bulunmaktadırlar.” şeklinde konuştu.

Haber ve fotoğrafın kaynağı