Alman Ceza Kanunu Strafgesetzbuch (StGB) – Feridun Yenisey & Gottfried Plagemann

Türk Ceza Kanunu Tasarısı Meclis Komisyonlarında yeni şeklini alırken, Alman Ceza Kanunu, “Yeni Türk Ceza Hukuku” açısından önemli modellerden biriydi.

Bu nedenle, hem yeni Türk Ceza Hukuku hakkındaki güncel tartışmalara ışık tutmak hem de Ceza Hukuku alanında karşılaştırmalı hukuk araştırmaları yapanlara katkıda bulunmak amacı ile Alman Ceza Kanununu, Yenisey’in daha önceki yıllarda yaptığı ilk 150 maddenin tercümesini başlangıç noktası yaparak, Türkçe’ye çevirdik. Araştırmacılara, büyük ceza Hukuku hocası Hans-Heinrick Jescheck’in 2007 yılında bu yayınevi tarafından tekrar yayınlanan, “Alman Ceza Hukukuna Giriş” kitabından da yararlanmalarını öneririz.

Kavramlar bütünü olan bir kanunda yer alan temel fikirlerin, başka bir dilde yansıtılması, diğer dilde aynı kavramlar yoksa veya sadece kısmen varsa, çok zor bir görevdir. İşte, her bir kavramı detaylı olarak tanımlayan Alman Ceza Kanununu Türkçe’ye çevirirken biz bu zorluğu yaşadık. Öncelikle, çok sayıda kitap ve internetteki kaynaklardan büyük ölçüde yararlandık. (Önsöz’den)

Kitabın Künyesi:

Yazar: Feridun YENİSEY & Gottfried PLAGEMANN
Yayınevi: Beta Yayıncılık
ISBN: 978-605-333-319-7
Baskı tarihi: 2015-Mayıs
Cilt: Kuşe Kapak
Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Sayfa Sayısı: 581

020e6-319-9

İÇİNDEKİLER

Alman Ceza Kanunu’nunda 2008 yılından bu yana yapılan değişiklikler – XV
Alman Ceza Kanunu’nun fihristi (Almanca ve Türkçe) – XIX
Kısaltmalar – Abkürzungen – XLIX
Alman Ceza Kanunu’nun Almanca ve Türkçe madde metinleri – 1
Bazı kavramlara ilişkin açıklamalar – 555
Almanca – Türkçe Ceza Hukuku Sözlüğü – 521