Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi

Düzenleyen

Anayasal Bir Güvence Olarak Silahların Eşitliği İlkesi başlıklı etkinlik, Anayasa Mahkemesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih

10-11 Ocak 2022

Yer

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu

Konuşmacılar

10 Ocak Pazartesi

 • Prof. Dr. Necdet Ünüvar – Ankara Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Zühtü Arslan – Anayasa Mahkemesi Başkanı
 • Prof. Dr. Cumhur Şahin – Hâkimler Savcılar Kurulu Üyesi
 • Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Muzaffer Korkmaz – Anayasa Mahkemesi Raportörü
 • Doç. Dr. Güneş Okuyucu Ergün – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Eyüp Yeşil – Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Devrim Güngör – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Akif Yıldırım – Anayasa Mahkemesi Raportörü
 • Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Denizhan Horozgil – Anayasa Mahkemesi Raportörü

11 Ocak Salı

 • Kadir Özkaya – Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
 • Mehmet Sadık Yamlı – Anayasa Mahkemesi Raportörü
 • Doç. Dr. K. Burak Öztürk – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Cenker Göker – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Muharrem Özen – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Ayhan Kılıç – Anayasa Mahkemesi Raportörü
 • Doç. Dr. Emel Hanağası – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Dr. Öğr. Üyesi Seda Gayretli Aydın – Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Hasan Tahsin Gökcan – Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

Konular

10 Ocak Pazartesi

 • Silahların eşitliği ilkesi ve özgürlük ve güvenlik hakkı
  • Silahların eşitliği ilkesinin felsefi temelleri ve insan hakları belgelerindeki yeri
  • Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı bakımından silahların eşitliği ilkesi
  • Silahların eşitliği bağlamında avukatların rolü
 • Suç isnadına ilişkin yargılamalarda silahların eşitliği ilkesi
  • Silahların eşitliği ilkesine yönelik uygulamada karşılaşılan sorunlar
  • Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında silahların eşitliği ilkesi
  • Silahların eşitliği ilkesinin ceza muhakemesi hukukundaki yansımaları
  • Ceza yargılamalarında hukuki ve fiili karinelere dayanılması
 • Medeni yargıda silahların eşitliği
  • Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında silahların eşitliği ilkesi
  • Silahların eşitliği ilkesinin medeni usul hukukundaki yansımaları
  • Hukuk yargısında ses ve görüntü yoluyla duruşmaya katılma ve silahların eşitliği ilkesi

Etkinlik Programı