Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Modern yaşamın gereklerini doğru algılayabilen, hukuksal kurum ve kuralları farklı boyutlarıyla yorumlayabilen, karşılaşılan hukuksal sorunlara en uygun çözüm yollarını geliştirebilen, ulusal hukuk sisteminin yanı sıra hukukun evrensel kurallarını özümseyen, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli alanlarda görev üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmeyi ilke edinen Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, üniversitenin Taksim yerleşkesinde yer almaktadır.

Teorik derslerin yanında uygulamalı derslere önem verilen Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyum, seminer, konferans gibi bilimsel toplantılar da düzenlemektedir. Aynı zamanda söz konusu akademik etkinlikler sayesinde hukuk öğrencilerinin kariyerleri için gerekli temeli oluşturacak düşünme metotlarını kazanmaları, iş hayatlarında da fayda görecekleri bağlantıları kurmaları amaçlanmaktadır.

Fakülte bünyesindeki hukuk kulüpleri ile öğrencilerin ders dışı aktivitelerine de önem verilmektedir. Adliyeler ve meslek örgütleriyle iş birliği yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerle hukuk öğrencilerinin her açıdan donanımlı birer hukukçu olabilmeleri için çaba gösterilmektedir.

Eğitim dili Türkçe olan Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenciler isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi alabilmektedir.

  • Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) kontenjanı: 18
  • Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) 2015 Taban Puanı: 411,08173
  • Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) kontenjanı: 162
  • Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) 2015 Taban Puanı: 320,10098

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burssuz ücreti: 27.550 TL