Boşanma Davaları Açısından Aile Usûl Hukuku

Etkinlik, İstanbul Barosu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmektedir.