Yeşil Dönüşüm Kapsamında Kentler için Enerji ve Uyum Stratejileri

Söyleşi, İstanbul Barosu Enerji Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenmektedir.