Bozdağ: Kadına Karşı Şiddete Sıfır Tolerans

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için yazılı açıklamada bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğu vurgusunda bulunarak Bakanlık olarak kadına karşı şiddetle mücadele açısından atılan adımları sıraladı. Bozdağ, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı oldukları mesajını verdi.

Adalet Bakanlı sitesinden yayımlanana mesajda Bozdağ’ın şu ifadelerine yer verildi:

Kadına yönelik şiddet, bir insanlık suçu ve kadının yaşam hakkının ihlalidir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yaşam hakkı koruma altına alınmış olup, hiçbir ayrım gözetilmeksizin herkes bu hakka sahiptir.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda biz kadınlardan yana tarafız.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusu, hem hükümetlerimizin hem de Bakanlığımızın en öncelikli ve değişmez gündem maddeleri arasında yer almaktadır.

Son 20 yılda kadına karşı şiddetle mücadele konusunda son derece önemli adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz.

Anayasa’mızın 10. Maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere mevzuatta yaptığımız değişiklikler tarihi reform niteliğindedir. 

Türk Ceza Kanunu’nda boşanılan eşe karşı ve kadına karşı işlenen suçlar cezada artırım nedeni haline getirilmiştir. 


Kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi hali tutuklama nedenleri arasında sayılmıştır. 

Israrlı takip ilk defa müstakil suç olarak düzenlenmiştir. 

Aile içi ve kadına karşı gerçekleşen eylemlerin re’sen takip edilmesi sağlanmıştır.

Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, talepleri halinde her bir kadın mağdura baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmektedir.

Aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarını soruşturmak üzere Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde soruşturma büroları kurularak özel olarak bu işe bakmak üzere Cumhuriyet savcıları görevlendirilmiştir.

Aile içi ve kadına karşı şiddet eylemleri hakkında karar vermek üzere tedbir mahkemeleri belirlenerek ihtisaslaşmanın önü açılmıştır.

Şiddet mağduru kadınların, faille yüz yüze gelmeden özel ortamlarda uzman eşliğinde beyanlarının alınması sağlanarak ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi sağlanmıştır.

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle çalışmalarımızı diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon içinde sürdürmekte kararlıyız.

Kaynak