Çocuk Hukuku Bağlamında İnsan Hakları Sempozyumu

Düzenleyen:

Çocuk Hukuku Bağlamında İnsan Hakları Sempozyumu, ILSA Altınbaş Kulübü tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

9 Aralık Pazartesi, Saat: 11.00 – 17.00

Yer:

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere Cad. No: 147

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr.Ebru Ceylan
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ayar
 • Dr. Öğr. Üyesi Meliha Sermin Paksoy
 • Dr. Öğr Üyesi Kemale Aslan
 • Doç. Dr. Hasan Sınar
 • Dr. Öğr. Üyesi Fülya Eroğlu
 • Av. Begüm Güler
 • Av. A. Tacıser Ülkü Levent
 • Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
 • Prof. Dr. Bahadır Erdem
 • Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir
 • Av. T. Duygu Köksal
 • Dr. Öğr. Üyesi A. Serçin Kutucu
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Medeni Hukukta Çocuk
 • Velayet Hukukunda Güncel Tartışmalar
 • TMK’dan doğan Çocuk Hakları
 • Rahim Tahliyesinde Velinin Rızası
 • Taşıyıcı Annelik, Biobankalar ve Çocuk Hakları
 • Ceza Hukukunda Çocuk
 • Ceza Muhakemesinde Çocuk
 • Suça Sürüklenen Çocuklar
 • Çocuk İşçiler
 • Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Açısından Çocuk
 • Uluslararası Çocuk Kaçırma Meselelerinden Doğan İhtilaflar
 • BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve KVKK Yönünden Çocuğun Korunması
 • AHİM’de Açılan Çocuk Hakları İhlali Kararları

Etkinlik ayrıntıları:

 • Etkinliğe katılım ücretsizdir.
 • Katılım sertifikası verilecektir.

İletişim / Başvuru:

Sempozyum Programı