Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Kadın ve Hukuk

Etkinlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

I. Oturum: 10.00-12.00

Kadına Şiddetle Mücadele

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Buket Soygüt, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Konuşmacılar:

Devletin Pozitif Yükümlükleri Kapsamında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Av. Tuğçe Duygu Köksal

2011’den Günümüze İstanbul Sözleşmesi Mücadelesi

Av. Selin Nakıpoğlu

Öğle Arası:  12.00-13.00

II. Oturum: 13.00-15.00

Çalışma Hayatında Kadın  

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Konuşmacılar:

İşe Alım Sürecinde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık

Dr. Öğr. Üyesi  Hande Heper Aykaş, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş Yaşam Dengesi Açısından Analık İzinlerine Bakış

Dr. Öğr. Üyesi  Seda Ergüneş Emrağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sosyal Sigorta Uygulamalarında Kadının Yaşı

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi