Engelli Hakları Sempozyumu

Düzenleyen:

Engelli Hakları Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

02 Aralık Pazartesi, Saat: 10.00 – 17.00

Yer:

Dokuz Eylül Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Salonu (DESEM)

Konuşmacılar:

 • Filiz Karadağ Maba – Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörü
 • Prof. Dr. Nükhet Hotar – Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. M. Refik Korkusuz – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen
 • Gamze Feyzioğlu – Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi
 • Prof. Dr. Ozan Bahar
 • Doç. Dr. İkbal Sibel Safi
 • Dr. Öğr. Üyesi Dilek Eser
 • Dr. Öğr. Üyesi Özge Öncü
 • Doç. Dr. Serkan Çınarlı
 • Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Taylar
 • Dr. Öğr. Üyesi Serkan Meraklı
 • Doç. Dr. Serkan Ayan
 • Dr. Öğr. Üyesi Nalan Kahveci
 • Dr. Öğr. Üyesi İlke Gürsel
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Engellilerin haklarına erişimi
 • Engelli istismarı ve Adli Tıbbi Yaklaşım
 • Engellilerin Erişebilirlik Haklarındaki Düzenlemeler ve Gelişmeler
 • Uluslararası Hukuk Perspektifinde Engelli Hakları
 • Sosyal Güvenlikte Engellilere Sağlanan Haklar
 • Engelli Haklarına İlişkin Ulusal Mevzuata Genel Bir Bakış
 • Kamu Görevlisi Engellinin Hakları
 • Vergi Düzenlemeleri Çerçevesinde Engellilerin Hakları ve Korunması
 • Engellilerin Korunmasındaki Ceza Hukukunun Rolü
 • Engellilerin Miras Hukukundaki Durumu
 • Görme Engellilerin Hukuki İşlem Yapma Ehliyeti
 • İş Hukukunda Engelli Bireylerin Korunması

Sempozyum Programı