Hukuk Gündemi 2021/14

05-11 Nisan 2021 haftası internet medyası ve sosyal ağların gündeminin büyük çoğunluğunu emekli amirallerin Montrö bildirisi oluşturdu. Geride kalan haftanın öne çıkan gelişme ve açıklamalarını özetlemeye çalıştık.

#5Nisan Pazartesi

Yargıtay, emekli amirallerin Montrö bildirisiyle ilgili internet sitesinden basın açıklaması yayımlayarak “Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olup bütün erkler yetki ve güçlerini Anayasa ve yasalardan almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güvenliğine, anayasal ve demokratik düzen ile bireysel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleye karşı; yargı yetkisini Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız şekilde kullanan yargı kurumları, yasalar çerçevesinde gereğini takdir ve ifa edecektir.” dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi’nde 25. Dönem Adli Yargı ve 15. Dönem İdari Yargı Hakim ve Savcı Adaylarının Hazırlık Eğitimlerinin Açılış Töreninde “Yargının yegane ideolojisi adalettir. Ne olur aklınızı hiç kimseye kiraya vermeyin. Anayasadan, kanunlardan başka hiçbir yerden emir almayın. Hakim, savcının cübbesi iliklenemez. Hakim, savcı cübbesini hiç kimsenin önünde düğmelemeyin. Meslek hayatınız boyunca Anayasa, hukuk ve adaletin dışında hiç kimsenin önünde eğilmeyin.” açıklamalarında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Söz konusu bildiri hem olumsuz çağrışımlara sebebiyet verdiği hem Türkiye için son derece önemli olan Montrö Antlaşması’nın içeride sorgulandığı algısını yarattığı için yanlış olmuştur.” ifadelerine yer verdi.

Mağdur Çocuğun Avukatlığı konulu çevrim içi yayına katılan Av. Özge Üstün: CMK’nın 236. maddesinde ‘İşlenen suçun etkisiyle suçun psikolojisi bozulan mağdur veya çocuk, tanık olarak ifadesi bir defa alınır.’ deniyor.Çocuğun ifadesinin bir defa alınmasının sebebi ikincil örselenmenin önlenebilmesi.

#6Nisan Salı

İhlas Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu, “Son 25 yıldan bu yana hukuk fakültelerinin açılmasında çok iyi hesapların yapılmadığını, altyapı koşullarının çok iyi irdelenmediğini görüyoruz. Gelişigüzel açılan hukuk fakültelerinde maalesef öğrencilerimiz gereken iyi bir eğitimi alamıyorlar. Altyapı sorunları olan kütüphanesi bulunmayan öğrenciye asgari yaşam standartları barınma, beslenme, burs, kitap gibi sorunları halledilmeyen bir kısım fakültelerimizde sağlıklı bir eğitim yapamadığımızı üzülerek itiraf etmek zorundayım. Üniversiteler açılsın, fakülteler çoğalsın ama bu fakülteleri açarken elimizdeki kaynakları gözden geçirmeliyiz.” eleştirilerinde bulundu.

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, katıldığı çevrim içi yayında “Savcılarda şöyle bir refleks var: Sanki dosyayı inceletmemek önemli bir şey. CMK 153 gereği yine bazı bilgi ve belgelere ulaşma hakkımız var ama bu hakkın savcılık makamından dosyayı inceletmemek bakımından avukatların bu anlamda iş almasını hem iş yapmasını engelleyecek davranışlarına şahit olduk. Savcılarımızın bu konuda avukatlara yardımcı olması gerekirken tam tersine yazılı başvurularımızın gizlilik kararı olmamasına rağmen reddedildiği, sulh ceza hakimliklerine yaptığımız haklı itirazların da maalesef yine reddedildiğine şahit olduk.” değerlendirmesinde bulundu.

#7Nisan Çarşamba

İzmir Barosu, adliye personeli için Covid-19 aşısının uygulanmasına başlandığı yönünde haberler çıktığı; ancak bu haberlerde, aşılamanın yalnızca hakim, savcı, yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför, icra personeli vb. kişiler için uygulanacağının belirtildiği, aşılanacak kişiler arasında avukatların yer almadığı yönünde bilgiler aldıklarını belirterek Adalet Bakanlığı’na yazdıkları dilekçede “Anayasanın 36. maddesinde hak arama özgürlüğü “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.” şeklinde düzenlenmiştir. 36. maddenin sözünü ettiği meşru vasıtaların başında avukatlar gelmektedir.” hatırlatmasında bulundu; “avukatların Adalet Bakanlığı personeli ile eş zamanlı aşılanmasının sağlanması” talebinde bulundu.

Eğitim-Sen, Boğaziçi Üniversitesi’nde hukuk ve iletişim fakülteleri kurulması için alınan 3519 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilgili Danıştay’a yürütmeyi durdurma ve dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebiyle dava açıldığını duyurdu.

#8Nisan Perşembe

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Çekya’da çocuklarına aşı vurulmasına karşı çıkan ailelerin aile ve özel yaşama saygı ilkesiyle ilgili 8. maddesinin ihlal edildiği şikayetiyle yapılan altı başvuruyu, “aşı zorunluluğunun, demokratik bir toplumda gerekli olduğuna hükmederek” reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 2. maddesinin (4) numaralı fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

İstanbul Barosu, emekli amirallerin bildirisi sonrası yaşanan gelişmeler üzerine “İçeriğindeki beyanlar konusundaki mutabakattan bağımsız olarak, bizatihi ifade özgürlüğü kapsamındaki beyanlar, saygı ile karşılanmalıdır. İfade özgürlüğünün kullanımında, uluslararası hukukun evrensel kabule ulaştırdığı kurallar dışında herhangi bir engel olmamalıdır. Her yurttaşın, tek tek ya da birlikte, günün her saatinde görüş açıklama ve bunu toplumu ile paylaşma hakkı ve özgürlüğü vardır. Bu bir anayasal haktır ve niyet okumaları ile kriminalize edilemez.” açıklamasını yayımladı.

#9Nisan Cuma

Adalet Bakanlığı, “Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırmayla bugüne kadar 963 bin 66 dosyada uzlaşma sağlanırken, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranının yüzde 83 olduğunu” duyurdu.