Kamu Hukukçuları Platformu 9. Ulusal Sempozyumu Çağrısı

2020 yılında salgın sebebiyle ertelenen Kamu Hukukçuları Platformu‘nun 9. Toplantısı, 12-13 KASIM 2021 tarihlerinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde çevrim içi* olarak yapılacak.

*Salgın koşullarının uygun olması durumunda sempozyumun Bilkent Üniversitesi Yerleşkesinde yapılması planlanmaktadır.

Aşağıda belirtilen konularda anayasa, idare, ceza ve genel kamu hukuku, hukuk felsefesi ve sosyolojisi başta olmak üzere, bütün hukuk dallarından hukukçulardan eleştirel, analitik ve sorunlara çözüm önerileri getiren katkılar beklenmektedir.

Düzenleyen:

Kamu Hukukçuları Platformu 9. Ulusal Sempozyumu, Kamu Hukukçuları Platformu ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Sempozyum Takvimi:

 • 14 Mayıs 2021: Bildiri özeti gönderimi için son gün
 • 4 Haziran 2021: Hakem değerlendirmesinden geçen ve kabul edilen özetlerin duyurulması, bildiri tam metinlerinin gönderimi için çağrı
 • 15 Ekim 2021: Bildiri tam metni gönderimi için son gün
 • 28 Ekim 2021: Kabul edilen tam metinlerin ve sempozyum programının duyurusu
 • 5 Kasım 2021: Toplantıya dinleyici/tartışmacı olarak kayıt yaptırmak için son gün
 • Sempozyum tarihi: 12-13 Kasım 2021

Konular:

 • Türkiye’de ve dünyada hukuk devletinde aşınma
 • Hukukun araçsallaştırılması – belirsizleştirilmesi
 • İfade özgürlüğü
 • Adil yargılanma hakkı ve hak arama hürriyeti
 • Yargının rolü ve işlevi
 • Arabuluculuk ve uzlaştırma uygulamalarının yargıya etkisi
 • Pandemide sağlık, eğitim, çalışma ve kadın hakları
 • Pandemi ve sonrasında otoriterleşme

İletişim: