Hukuk Gündemi 2021/46

15 – 21 Kasım 2021 haftasında hukuk dünyasının gündeminde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuk hakları vardır. Avukatlık stajı ile iptal edilen arabulucuk sınavı da en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

#16Kasım Salı

Türkiye Adalet Akademisince düzenlenen “Akademi Söyleşileri” programı kapsamında “Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Etiği” konulu söyleşiye katılan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Ehliyet, liyakat sahibi, çalışkan ve bilgili olduğunuz sürece, kendisini mesleğine adamış bir hâkimin üstesinden gelemeyeceği zorluk yoktur.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında “5. Yargı Paketi ile ister kamuda isterse özel sektörde çalışsın iş hayatına son vermeksizin adliye ve avukat yanı stajını yapmak suretiyle hukuk stajını tamamlamalarına imkan veren bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz.” dedi.

79 baro, Arabuluculuk Sınavı Sonrasında Yaratılan Mağduriyet ve Hukuksuzluk Giderilmelidir başlığıyla ortak basın açıklaması yayımladı.

İstanbul Barosu, Adalet Bakanlığı tarafından 24 Kasım 2019 tarihinde yapılan Arabuluculuk Sınavıyla ilgili yaşanan sürece dair basın açıklaması yayımladı.

#17Kasım Çarşamba

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 17 Kasım 2021 tarihli ve 31662 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) boşalan bir üyeliğe TBMM kontenjanından yapılacak seçim için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever, Maliye Bakanlığı Muhakemat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Timur Borahan ve Avukat Mustafa Halit Çelik‘i aday olarak belirledi.

Adalet Bakanlığı, e-tebligat uygulamasıyla 84 milyon tebligatın elektronik ortamda gönderildiğini ve bu sayede 50 bine yakın ağacın kesilmekten kurtarıldığını açıkladı.

Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cahit Açıkalın: Hatay’da 236 stajyer avukat var. Birçok avukat arkadaşımız asgari ücretin de altında rakamlarla mesela 2 bin 500 liraya çalışıyorlar. Yaşanan bu durum ise tamamen ihtiyaç fazlası avukat sayısından kaynaklanıyor. Bu nedenle artık yeni fakültelere onay verilmemesi hâlihazırda fakültelere ise sınırlama getirilmesi gerekiyor

İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel: Çok merak ediyorum; Feyzioğlu, Genel Kurul’da 8 yıllık faaliyetlerini ortaya koyarken ne söyleyecek? Açıklamaları vardı hukuku ‘teferruat’ sayan… Böyle bir birlik başkanı elbette istemiyoruz. Hukuku teferruat sayan anlayış değişmeli! Avukatına, barosuna, yurttaşına yakın, insan haklarını önemseyen ve bu konuda mücadele eden, adalete erişim konusunda mekanizmaları genişleten bir barolar birliği yönetimine ihtiyaç var.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kanışlı: Çocukların eğitime erişimi, internet yapısının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar ivedilikle tamamlanmalıdır.

#18Kasım Perşembe

Danıştay Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 10. Dairesinin İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetmesi kararıyla ilgili davacıların itirazlarını oy çokluğuyla reddetti.

#19Kasım Cuma

Almatı’da El Farabi Kazak Milli Üniversitesinde düzenlenen “Kazakistan Bağımsızlığının 30. Yılında Siyasi İstikrarın ve Ekonomik Refahın Temeli Olarak Nursultan Nazarbayev’in Hukuk Modeli” konulu uluslararası konferansa katılan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a El Farabi Kazak Milli Üniversitesinin “Fahri Profesörü” unvanı verildi.

İzmir Bölgesel İçtihat Forumu’nda konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Türk Ceza Hukuku sistematiğine daha uygun bir hale getirilerek alanında uzmanlaşmış bir ihtisas mahkemesinde görülmesinin ya da bu konuda farklı bir çözüm bulunmasının gerekli olduğu kanaatindeyiz.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu: Bana göre Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapısı değiştirilmelidir çünkü kuvvetler ayrılığını tereddütsüz hayata geçirmek zorundayız. ‘Hakimler Kurulu’ ve ‘Savcılar Kurulu’ diye ayrı kurullar yaratılmalı. ‘Hakimler Kurulu´nun başına Yargıtay Başkanı, ‘Savcılar Kurulu´nun başına ise Yargıtay Başsavcısı geçmelidir.

Aydın Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında “4. Yargı Paketi ile getirilen“cinsel suçlarda tutuklamanın somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde uygulanması”yönündeki değişiklikten derhal vazgeçilmelidir. Çocuğun yaşamadığı bir olguyu anlatması mümkün olmayacağından somut delil aranmamalı, çocuğun beyanı esas alınmalıdır.” çağrısında bulundu.

Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle yaptığı basın açıklamasında “Zorla evlendirilen çocuklar, bir nevi ‘çocuk anne-babalar’ sorunsalı; maalesef toplumumuzun yadsınamaz gerçeklerinden bir diğeridir. Direkt olarak evlilik yoluyla istismar edilen bu çocuklarımız; birçok temel hakkından mahrum bırakılmaktadır. Yoksulluk, yanlış(hatalı) geleneksel bakış açısı, iç ve dış göç, eğitimsizlik ve denetim eksikliği gibi sebeplerden türeyen bu köklü sorunun da elbirliği ile bir an çözüme kavuşturulması gerekmektedir.” çağrısında bulundu.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, atılan bir tivite verdiği cevapta vergiler bakımından ve ruhsatname bedeli adı altında alınan tutarların indirimi için Ağustos/2020’de TBB’ye başvuru yaptıklarını ancak yanıt gelmediğini belirtti.

Hatay Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. İhsan Yılmazlar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Türkiye Hukuk için kaleme aldığı makalede “Önemli olan çocuğun eğitim süreci, ailesi ve sosyal çevresi takip edilip çocuğun eğitim hayatının doğru yönlendirilmesidir. Özellikle dil bariyeri ve akran zorbalığından kaynaklı okul hayatından uzaklaşan çocukların ucuz iş gücü olarak çocuk işçiliğine zorlanmaması adına çalışmalar yapılmalıdır.” çağrısında bulundu.

#20Kasım Cumartesi

2022 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 20 Kasım 2021 gün ve 31665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Erzurum’da Adli Tıp Kurumu’nun yeni hizmet binasının açılışına ve infaz koruma memurlarının yemin törenine katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Özellikle ceza infaz kurumu personelimizin özlük hakları ile ilgili çok önemli iyileştirmeler yaptık ama bunların daha da artırılması kararlılığındayız. Sözleşmeli personelimizin kadroya geçmesi ve özlük haklarının bu anlamda daha da iyileştirilmesi, bu dönemde yine neticeye varacağımız konular içerisinde olacaktır.

Türkiye’nin ilk Çocuk Adalet Merkezi, Adalet Bakanı Gül’ün katılımıyla Erzurum Olimpiyat Parkında açıldı.

İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şamlı, Twitter hesabından “Arabuluculuk sınavı yapıldıktan sonra, iptal edilen soru olması nedeniyle mağduriyet yaşayan meslektaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi gerekir. Baromuz bu konuda üzerine düşeni yapacaktır.” açıklamasında bulundu.

62 baro, “Naylon Staj’a Hayır! TBMM üyelerine açık çağrımızdır” başlıklı ortak basın açıklamasında bulundu.

15 aydır faaliyette olan Nöbetçi Noterlik uygulamasında işlem sayısı 1 milyonu geçti.

#21Kasım Pazar

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen İstanbul Üniversitesi Meclis Simülasyonu etkinliğinin kapanış programına katılan Adalet Bakanı Gül: Parlamentoya da hakim olan ruh, her görüşün her düşüncenin orada tartışılmasıdır. Niçin yasama dokunulmazlığı, yasama sorumsuzluğu, kürsü dokunulmazlığı var? Kürsüde kim ne söylerse söylesin ona tahammül edeceksiniz, bunun adı demokrasidir. Demokrasi tahammül kültürüdür. ‘Muhalefet, baksana neler söylüyor, neler eleştiriyor.’ Elbette eleştirecek. Demokrasinin en büyük kazanımı muhalefettir, muhalefet de eleştirecek.