Hukuk Muhakemeleri Kanunu Sempozyum Kitabı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitim Programı Sempozyum kitabı 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde düzenlenen ve 5 hafta süren Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitim Programı konulu sempozyumda sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.

Kitapta tebliğleri yer alan akademisyenler ve tebliğ konuları şu şekilde:

 • Yargılamaya Hakim Olan İlkelerAraş. Gör. Birce Arslandoğan-Kurşuncu
 • Hakimin Davaya Bakmaktan Yasaklılığı, Reddi ve Hukuki Sorumluluğu – Araş. Gör. Derya Belgin
 • Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Şahıslar – Yrd. Doç. Dr. Evren Koç
 • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda Dava Çeşitleri – Araş. Gör. Akif Genç
 • Dava Şartları ve İlk İtirazlar – Yrd. Doç. Dr. Evren Koç
 • Ön Sorun ve Bekletici Sorun – Araş. Gör. Birce Arslandoğan-Kurşuncu
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Islaha Dair Hükümlerinin Karşılaştırılması – Arş. Gör. Ayşe Ece Delipınar
 • İhtiyati Tedbirler – Araş. Gör. Birce Arslandoğan-Kurşuncu
 • Tahkikat ve Tahkikat Sırasındaki Özel Durumlar – Araş. Gör. Fatih Tahiroğlu
 • İstinaf ve Temyiz – Yrd. Doç. Dr. Seda Özmumcu
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tahkim – Yrd. Doç. Dr. Nihat Güman
 • 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yargılamanın iadesi Bakımından Getirdiği Değişiklikler – Araş. Gör. Meri Namlı

Editörlüğünü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Evren Koç‘un üstlendiği Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitim Programı Sempozyumu kitabı Temmuz 2016’da Lale Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Kitabı

hukuk_muhakemeleri_kanunu