Hukuki Mütalaalar 2 – Prof. Dr. Şükrü YILDIZ

Hukuki mütalaalar ve bilirkişi raporlarının somut hukuki sorunlara ilişkin olarak hazırlanmış tarafsız, objektif ve bilimsel çalışmalar olduğundan kuşku duyulamaz. Ancak kaleme alınan hukuki mütalaaların değerinin, yayınlanmasına ve ortaya konulan görüşlerin kamuoyu ile paylaşılmasına da bağlı olarak artacağı inkar edilemez bir gerçektir.

Hazırlanan hukuki mütalaaların kamuoyu ile paylaşılması amacıyla, 2009 yılında ilki yayınlanan mütalaaların ikincisi bu kitapta toplanmıştır. Kitapta sadece, uyuşmazlığın taraflarından birisince talep üzerine kaleme alınan hukuki mütalaalar bulunmaktadır. Bilirkişi raporlarının ise yıllar itibarıyla tasnif edilip, serinin üçüncü ve dördüncü kitabı olarak yayınlanması düşünülmektedir.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Prof. Dr. Şükrü YILDIZ
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
ISBN: 978-605-152-251-7
Baskı tarihi: 2015-Haziran
Cilt: Sert Kapak – İplik Dikiş
Boyut: 16,5 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı: X+337

9786051522517

İÇİNDEKİLER

I. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu – Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Önceki Üyelerin İşlemlerini Denetleme Yükümlülüğü
II. Özelleştirme Kapsamına Alınan Bir Anonim Şirkette Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Dışında Hizmet Sözleşmesi ile Çalışan Genel Müdür Vekili (Genel Müdür Yardımcısı), Mühendisler ve Muhasebe Şeflerinin Ücret ve Sosyal Haklarının Belirlenmesi
III. Televizyon İzleme Araştırma Komitesi’nin Yapısı ve Uygulamalarının Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi ve Rekabet Hukukuna Uygun Şekilde Yeninden Yapılandırılması
IV. Yetkili Satıcılar ile Şirket Arasındaki Sözleşmenin Uygulanması
V. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri ve Hakları – Devlet Memurlarının Yönetim Kurulunda Yer alması – Anasözleşme ile Düzenlenen Önalım Hakkı – Genel Kurul Kararlarının Geçerliliği
VI. Çekin Düzenlenmesi – Anonim Şirkette Çek Keşide Etmeye Yekili Kişi
VII. Şirketin Haklı Nedenle Feshi ve Tasfiyesi ile Tasfiye Memurunun Tayini
VIII. Usulüne Uygun Çağrı Yapılmadan Toplanan Genel Kurulun Akıbeti -Süresi Biten Denetçi Tarafından Genel Kurul Toplantıya Çağrılabilir Mi? – Genel Kurul Kararlarından 5 Yıl Sonra Açılan Yokluğun Tespiti Davası
IX. Markada Ayırt Edicilik – Markanın Mutlak ve Nispi Red Nedeleri
X. Teminat Çeki – Ticari Defterlerin Delil Niteliği
XI. Ortaklar Cari Hesabı – Şirketten Olan Alacak için Şirket ile Ortağın Birlikte İcra Yoluyla Takip Edilebilmesi – Müşterek Banka Hesabı
XII. Bononun Bağlayıcı Nitleliği – Anonim Şirkette Kıymetli Evrak Düzenlemeye Yetkili Kişi – Tek Başına İmza Yetkisi
XIII. Eser Kavramı – Telif ve Dava Hakkı Hak Sahibi – İntihal
XIV. Anonim Şirkette Müktesep Hak – Sermaye Artırım Kararının Hukuka Aykırılığı – Hakim Şirket Bağlı Şirket İlişkisinde Kâr Dağıtımı
XV. Distribütörlük Sözleşmesi – Sözleşme Kapsamında Reklam Gideleri Yükümlülüğü – Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi – Haksız Fesihte Talebin Kapsamı
XVI. Limited Şirket Müdürlerinin Şirket Adına Yaptıkları İşlemlerden Sorumluluğu
XVII. Pay Sahipleri Sözleşmesi – İmtiyazlı Pay Sahipleri
XVIII. Eser – Sinema Eseri Üzerindeki Haklar
XIX. Çekte İbraz Süreleri – Çek Üzerinde Tahrifat – Limited Şirkette Müdür Atanması ve Azli