İki Stajyer Avukattan Biri Hak İhlaline Uğruyor

2021 Stajyer Hakları Farkındalık Yılı çerçevesinde odak noktamıza ilk olarak stajyer avukatların yaşadıkları sorunları ve maruz kaldıkları hak ihlallerini aldık. Kutsal savunma mesleğine adım atmak isteyen hukuk fakültesi mezunları, yasal avukatlık stajı sırasında hak ihlaline uğruyor mu, haklarını biliyor mu ve stajlarını iyi çalışma koşullarında yapabiliyor mu? Bu sorular çerçevesinde, söz konusu alanda önemli çalışmalar yürüten Stajyer Avukatlar Dayanışması‘nın geçen aylarda gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını masaya yatırdık.

Stajyer Avukatlar Dayanışması; avukat adaylarının staj sırasında yaşadıkları sorunları ve uğradıkları hak ihlallerini birinci elden tespit etmek için stajyer avukatlara ve 1-3 yıl arası kıdemli avukatlara yönelik bir anket çalışması yaptı. Söz konusu ankette katılımcılardan

  • Hangi baroda staj yaptıkları
  • Staj yaptıkları sırada herhangi bir ücret alıp almadıkları, eğer aldılarsa bu ücretin miktarı
  • Haftada kaç gün ve günde kaç saat çalıştıkları
  • Stajları esnasında herhangi bir şekilde psikolojik, ekonomik veya cinsel şiddete maruz kalıp kalmadıkları; eğer kaldılarsa bu olayın kısaca ayrıntıları
  • Staj süresince baro tarafından verilen eğitimin yeterli olup olmadığı

gibi bilgileri paylaşmaları istendi. Ankete katılan 27 barodan stajyer avukat ve 1-3 yıl kıdemli avukatların paylaştığı verilere göre;

Her iki stajyer avukattan biri sistematik olarak hak ihlaline maruz kalıyor.

Katılımcıların %20’si hiç ücret alamadığını, %49’u ise tam zamanlı çalışmanın karşılığında cep harçlığı aldığını belirtti. Buna göre katılımcıların %69’u emeğinin karşılığı olan ücreti alamıyor.

Veriler, stajyer avukatların ekonomik durumları hakkında ipuçları verirken çalışmalarının karşılığında hak ettikleri ücreti alıp almadıkları konusunda da fikir vermekte.

Söz konusu araştırmaya katılanların %82’si barolar tarafından sağlanan eğitimi de yetersiz bulmakta.

Anket sonuçları, avukat adaylarının staj sürecinde yaşadıkları deneyimlerin henüz hukuk fakültesi öğrencisiyken sahip oldukları beklentilerle pek de örtüşmediğini göstermekle birlikte stajın bu beklentileri olumsuz yönde değiştirebildiği gerçeğini de ortaya koymakta.

Stajyer Avukatlar Dayanışması’nın ilgili anketine ve çalışmalarıyla ilgili ayrıntılara buradan ulaşılabilir.

Türkiye Hukuk olarak 2021 yılı içerisinde stajyerlerle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla ve stajyerlerle hem bilgi hem deneyim paylaşımı hem de bilinçlendirme çalışmaları için iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacağız. Konu hakkında bizimle bu form üzerinden iletişime geçebilirsiniz