İslam Ceza Hukuku

İki ciltlik İslam Ceza Hukuku kitabı, 30 Nisan – 03 Mayıs 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen İslam Ceza Hukuku Uluslararası Sempozyumunun Arapça, İngilizce ve Türkçe çıktılarından oluşmaktadır. 32 ülkeden İslam ceza hukuku alanında uzmanların katıldığı sempozyumda, konu birçok açıdan derinlemesine ele alındı. 

İslam Ceza Hukuku’nun 730 sayfalık birinci cildinde yer alan tebliğler ve tebliğ sahipleri şu şekilde:

 • Dr. Haidr Talib Mohamed Ali – İslam Ceza Hukukunda Suçların Cezalandırılmasının Felsefesi
 • Dr. Hamadi Nourredine – İslam Ceza Hukukunda Cezalandırma Kurallarının Hedefleri
 • Dr. Hasan Khattaf – İslam Ceza Hukukunda Ahlak ve İnanç Boyutu
 • Dr. İbrahim Hamami – İslam Hukukunda Suç ve Ceza
 • Dr. Ajeel Jassem Al-Nashmi – Cezalandırmada Esas Gaye ve İslam Ceza Hukukunda İzlenmesi Gereken Suç Siyaseti
 • Asaad Elmahacen Lahrech – Şer’î Cezaların Amaçları ve Alternatif Cezalar
 • Prof. Dr. Muhammed Şükri El Zavedi – İslam Hukukunda Cezalar ve İnsan Hayatını Korumakta Etkisi
 • Prof. Dr. Muhammad Elgeadi, Dr. Aysha Saleh – İslam Ceza Hukukunda Cezaların Pedagojik Açıdan Tahlili
 • Prof. Dr. Sabri Erturhan – Hass ve Kısas Cezalarının Tarihselliği veya Evrenselliği Sorunu
 • Prof. Dr. Ibrahim Ben Daoud – İslam Ceza Hukuku ve Toplumsal Güvenliğin Sağlanması
 • Prof. Dr. Şamil Dağcı – İslam Muhakeme Hukuku ile İlgili Bazı Mülahazalar
 • Prof. Dr. Fahrettin Korkmaz, Doç. Dr. Yasin Kurban – İslam Ceza Felsefesi Açısından Hapis Cezası Üzerine Düşünceler
 • Av. Yasin Şamşı – İslam Ceza Hukukunda Kısas Tanımı ve İlgili Ayetler
 • Prof. Hisham Ramadan – İslam Ceza Hukukunun Kanunlaştırılması: Ta’zir Cezaları Örneği
 • Dr. Muhammad Munir – İslam Ceza Hukuku Sisteminde Kanunilik Prensibi
 • Aydın Kudat – İslam Ceza Hukuku Bağlamında Ehliyet
 • Yrd. Doç. Dr. İsmail Acar – Mükreh’in Cezai Sorumluluğu

İslam Ceza Hukuku kitabının 953 sayfa uzunluğundaki ikinci cildinde tebliğleri yer alan akademisyenler ve konu başlıkları şu şekilde:

 • Abdullah Al Mamun – İslam Ceza Hukuku Çerçevesinde Karşılaştırmalı Hukuk
 • Afrooz Maghzi – Yeni İran Ceza Kanunları: Gelenekselci Yaklaşımlara Karşı Modern Yaklaşımlar
 • Prof. Dr. Ahmed Samir Hassenein – İslam Ceza Hukukunun Katar Ceza Kanunu Üzerindeki Etkisi
 • Dr. Benjamin Vogel – Karşılıklı Tanıma ve Empati: Ceza Hukukunun Çok Kültürlü Bir Toplumdaki Rolü
 • Av. Cüneyt Toraman – Ceza Hukukunda “Kanunsuz Suç Olmaz, Kanunsuz Ceza Olmaz” Prensibinin, Müslüman Toplumlarda İzdüşümü
 • Assoc. Prof. Dr. Faridah Jalil Nurhafilah Musa – İslam Ceza Hukukunun Uygulanmasında Ölçüt Arayışı: Malezya Örneği
 • Prof. Dr. Haider Ala Hamoudi – Stratejik Hukuki İhmal ve Gayrimüslimler için Kan Parası: Bir Caferi Fıkhı İncelemesi ve Uygulama
 • Hüseyin Örs – Osmanlı Hukuk Uygulamasında Teori ve Pratik Arasında Ta’zîr Cezası: Çivizâde Örneği
 • Dr. Jasser Auda – Had Cezalarının Çağdaş Dünyada Uygulanması Sorunu
 • Prof. Dr. Junya Shinohe – İslamdaki Cezaların İlkeleri Üzerine 1868’den 1945’e Kadarki İslami Misyonerlik Tecrübesi – Japon Halkı İçki Yasağı Konusunda Nasıl İkna Edilmeli?
 • Dr. Khairil Azmin Mokhtar – Modern Demokratik Federal Bir Ülkede İslam Ceza Hukukunun (Şeriat Suçları) Uygulanması: Malezya’da Hukuki ve Anayasal Sorunlar ve Karşılaşılan Zorluklar
 • Yrd. Doç. Dr. Muhammed Ali – İslam Hukuku Açısından Hapis Sisteminin Meşruiyeti ve Uygulaması
 • Dr. Muhamad Leaba Ismael Deramea – İslami Ülkelerde İslam Ceza Hukukunun Tatbik Sorunu: Gözlemler ve Çözüm Önerileri
 • Sylviani Abdul Hamid, Heri Aryanto, Nasrulloh Nasition – Açe Endonezya’da İslam Ceza Hukuku
 • Muhammad Tajul İslam – İslam Ceza Adaleti Sisteminde Ön Yargısızlık  İlkesi: Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesiyle Bir Karşılaştırma
 • Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Yurtseven – Suç ve Cezaların Kanuniliği İlkesi Çerçevesinde İslam Ceza Hukukunda Örfî Hukukun Yeri ve Osmanlı Uygulaması
 • Prof. Dr. Abdurrahman Eren – Müslüman Ülke Anayasalarında Ceza Hukuku İlkeleri
 • Dr. Abdurrahman Muhammed Seyyid – İdam Cezası
 • Ahmad Atif Ahmad – İdam Cezası ve Bedensel Ceza
 • Ahmed El Terk – İslam Ceza Hukukunda ve Modern Kanunlarda Sanığın Susma Hakkı (Mukayeseli Bir Araştırma)
 • Ahmad Sameer – Pozitif Hukuk ve İslam Hukuku Arasında Siyasî Suçlar “Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Arap Baharı Üzerine Uygulaması”
 • Dr. Ali Rıza Töngür – İslam Ceza Hukukunda ve Güncel Türk Ceza Hukukunda Zaruret Hali Kurumuna İlişkin Değerlendirmeler
 • Prof. Dr. Ali Şafak – Suçun Manevi Unsuru ve Mukayeseli Hukuk Açısından Bir Değerlendirme
 • Dr. Aveen Khaled Abdurrahman – İslam Ceza Hukuku Bakışında Siyasi Suçların Kapsamı (Karşılaştırmalı İnceleme)
 • Fatma Battayeb – İslam Ceza Hukukunda ve Beşeri Ceza Hukukunda Güvenlik Tedbirleri
 • Dr. İsmael Ababakr Ali, Prof. Dr. Wady Suleyman – Suçun Tekrarlanması Durumunda Cezanın Ağırlaşması
 • Dr. Joseph M. Naffa – İslam Hukuku Perspektifinden Bir Dolandırıcılık Türü Olarak İçeriden Bilgi Edinerek Ticaret Yapma
 • Dr. Maiza Aissa – İslam Ceza Hukuku Hükümleriyle Pozitif Ceza Hukuk Sistemlerinin Çatışması: İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukukta Cinsiyet Değiştirme Hükümleri
 • Muhammad Safiullah – İslam Hukukunun Ceza Yöntemleriyle Umumi Hukuk Ceza Yasası Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz: Adil Yargılama Perspektifi
 • Doç. Dr. Nasir Khalil Jalal – İslam Ceza Hukuku Perspektifinden Elektronik Duç
 • Prof. Dr. Saad Ali Al – Basheer – Cezalandırma Sorumluluğu Yönünden İslam Ceza Hukuku ve Beşeri Hukuk
 • Dr. Saad Lagoun – İslam Ceza Hukuku ve Uluslararası İnsancıl Hukukta Savaş Suçları
 • Yrd. Doç. Dr. Süleyman Akdemir – İslam Ceza Hukuku ile Batı Ceza Hukuku Arasında Karşılaştırmalı Analiz
 • Prof. Dr. Taha Hamid Hasan, Doç. Dr. Ahmed Geylan – İslam Ceza Hukukunda ve Pozitif Hukukta Aynı Amaca Yönelik Suçların Gerçek İctimaı
 • Yrd. Doç. Dr. Vahap Ovacı – Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde İslam Ceza Hukukunda Cehalet (Kanunu Bilmeme)
 • Prof. Dr. Waadi Süleyman el-Mezûrî – Cezanın İnfazının Ertelenmesi Beşeri Kanun ve İslam Hukuku Arasında Bir Mukayese
 • Uluslararası İslam Ceza Hukuku Konferansı Sonuç Bildirgesi


İSLAM-CEZA-HUKUKU-CİLT1İSLAM-CEZA-HUKUKU-CİLT2