Namık Gedik ve Siyasi Faaliyetleri

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Hacı Veli Gök tarafından kaleme alınan Demokrat Parti Döneminin Önemli Bir Siması Namık Gedik ve Siyasi Faaliyetleri (1950-1960) eserini dijital ortamda okuyucuyla buluşturdu. Kitap 404 sayfadan oluşmakta.

İçişleri Bakanlığı (Dâhiliye Vekâleti), gerek Osmanlı Devleti gerekse Türkiye Cumhuriyeti Dönemi’nde önemli bakanlıklar arasında yer almıştır. İçişleri Bakanları ise her zaman Bakanlar Kurulunda etkili kişiler olmuştur. Bu çalışmada, Demokrat Parti iktidarı döneminde 1954-1960 arasında İçişleri Bakanlığı görevinde bulunmuş olan Namık Gedik ve siyasi faaliyetleri incelenmiştir. Özellikle 1954 yılında İçişleri Bakanı olmasından sonra, Bakanlığı idare ediş tarzı ve olaylara karşı yaklaşımı genel konjonktür içinde değerlendirilmiştir.

Çalışmada, Gedik’in siyasi yaşamı ayrıntılı bir şekilde incelenerek 6-7 Eylül olayları sırasındaki tutumu, iktidar-muhalefet ilişkileri içerisinde konumu, görevi süresince TBMM ve DP içerisindeki faaliyetleri, iç güvenlik idaresindeki başarısı, kamu düzenini koruma noktasındaki faaliyetleri, İçişleri Bakanlığını temsil anlamında kamuoyunda uyandırdığı izlenim, iktidar-muhalefet ilişkilerindeki yeri ve önemi gibi konular ele alınmıştır. Ayrıca Namık Gedik’in 29 Mayıs 1960’ta tutuklu bulunduğu Harp Okulundaki şüpheli ölümü de ayrıntılı olarak incelenmiştir.

27 Mayıs 1960 askerî darbesine giden süreci İçişleri Bakanlığı penceresinden bakarak değerlendiren bu eserin, o dönemde gelişen olayların daha net bir şekilde anlaşılmasına katkı sağlayacak nitelikte olduğu düşünülmektedir.

Namık Gedik ve Siyasi Faaliyetleri kitabını buradan indirebilir veya aşağıdan okuyabilirsiniz.

DEMOKRAT-PARTI-DONEMININ-ONEMLI-BIR-SIMASI-NAMIK-GEDIK-VE-SIYASI-FAALIYETLERI-1950-1960