Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumu

Düzenleyen

Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenmektedir.

Tarih

27 Ekim 2021 Çarşamba, 09.30 – 17.05

Yer

Ankara Hakimevi, Dikmen

Canlı Yayın

İletişim

Sempozyum Konuşmacıları

 • Prof. Dr. Muharrem Kılıç – TİHEK Başkanı
 • Abdulhamit Gül – Adalet Bakanı
  • 1. Oturum
   • Ünal Sade – TİHEK Kurul Üyesi
   • Doç. Dr. Selami Turabi – Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
   • Mustafa İlhan Öztürk – Anayasa Mahkemesi Raportörü
   • Prof. Dr. Bünyamin Bezci – Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
   • Dr. Öğr. Üyesi Muhterem Dilbirliği – Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
  • 2. Oturum
   • Av. Harun Mertoğlu – TİHEK Kurul Üyesi
   • Dr. Süleyman Özar – Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
   • Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çelen – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
   • Selma Öztürk Pınar – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
   • Dr. Hacı Ali Açıkgül – Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı
  • 3. Oturum
   • Mehmet Emin Genç – TİHEK Kurul Üyesi
   • Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Faruk Çeçen – Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi
   • Doç. Dr. Sefer Kalaman – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
   • Doç. Dr. Mikail Batu – Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
   • İbrahim Uslu – Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı
   • Dr. Gülenay Pınarbaşı – Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Sempozyum Konuları

 • 1. Oturum
  • Nefret Söylemi ve Türleri
  • Nefret Söylemi Kavramı ve Unsurları
  • İfade Özgürlüğüne Bir Sınır Olarak Nefret Söylemi
  • Din ve İnanç Temelinde Nefret Söylemi: İslamofobi
 • 2. Oturum
  • Bir Mücadele Alanı Olarak Nefret Suçları
  • Önyargı, Hoşgörüsüzlük ve Nefret Suçları
  • Türk Ceza Kanunu’nda Nefret Saiki ile İşlenen Suçlar
  • Karşılaştırmalı Hukukta Nefret Suçları
  • İnsan Hakları Eylem Planı Kapsamında Nefret Suçları ile Etkin Mücadele
 • 3. Oturum
  • Nefret Söylemi ve Medya
  • Medyada Nefret Söyleminin Görünümleri, Ayrımcı Dil ve Medyanın Rolü
  • İnternet, Sosyal Medya ve Online Ortamlarda Nefret Söylemine Bakış
  • Medyada Nefret Söylemi ile Mücadelede Düzenleyici Kurumların Rolü
  • Medya ve İslamofobi

Sempozyum Programı