Hukukta Güncel Gelişmeler Sempozyumu

Düzenleyen

Hukukta Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih

23-24 Ekim Cumartesi – Pazar 09.30 – 17.30

Sempozyum Konuları

 • Hukukun Üstünlüğü İlkesi
 • Anayasa Hukuku Açısından Zorunlu Aşı
 • Covid-19 Pandemisi Sürecinde Avrupa Birliği Düzenlemelerine Bakış ve Aşı Pasaportu Uygulamasına İlişkin Değerlendirme
 • İfade Özgürlüğü ve Covid-19 Bağlamında ‘Yalan Haber Yayma Suçu’ Tartışması
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu
 • Yapay Zekâ Çağında İnsan Hakları; Yasal Sorunlar, Boşluklar, Zorluklar ve Açıklar
 • Yapay Zekâ Destekli Silahların Etik ve Hukuki Yapısı
 • Çevrimiçi Platformların Sorumluluğu
 • Kira Sözleşmesinin TBK m. 351’e Göre Feshedilmesi Nedeniyle Kiracının Eski Malikten Tazminat Talebi
 • Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin İki Sorunun Değerlendirilmesi
 • Ticaret Unvanlarında ‘İltibas’a Dair Bazı Sorunların Değerlendirilmesi
 • Vergi Hukuku Güncel Gelişmeleri

Sempozyum Katılımcıları

 • 23 Ekim Cumartesi
  • Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
  • Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
  • Prof. Dr. Faruk Acar
  • Prof. Dr. Mehmet Erdem
  • Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı
  • Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
  • Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş
  • Dr. Öğr. Üyesi Cihan Avcı Braun
  • Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Arıç
  • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şua
  • Dr. Öğr. Üyesi Erhan Kanışlı
  • Dr. Öğr. Üyesi Hakan Hasırcı
  • Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ata Polat
  • Arş. Gör. Ecrin Baydak
  • Arş. Gör. Yiğit Türker Çoban
  • Sinem Özyiğit 
 • 24 Ekim Pazar
  • Prof. Dr. Diler Tamer
  • Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın
  • Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu
  • Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu
  • Prof. Dr. Oktay Uygun
  • Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
  • Prof. Dr. Sultan Üzeltürk
  • Prof. Dr. Ekrem Ali Akartürk
  • Doç. Dr. Kutluhan Bozkurt
  • Doç. Dr. Tevfik Sönmez Küçük
  • Dr. Öğr. Üyesi R. Barış Erman
  • Dr. Öğr. Üyesi Onur Özcan
  • Dr. Öğr. Üyesi Fulya Eroğlu
  • Dr. Öğr. Üyesi Semin Töner Şen
  • Öğr. Gör. Ahmet Çağrı Yılmaz