Ticari Davalar ve Enerji Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Düzenleyen:

Ticari Davalar ve Enerji Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk başlıklı etkinlik, Enerji Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Merkezi ve Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih:

12 Şubat 2019 Salı, Saat: 12.30 – 17.00

Yer:

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Av. Süleyman Boşça – Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Başkanı
 • Hakan Öztatar – Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü
 • Doç. Dr. İbrahim Ermenek – Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü
 • Adem Albayrak – Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi
 • İlker Koçyiğit – Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 13. Hukuk Dairesi Başkanı
 • Betül Azaklı Arslan – Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Mustafa Yavuz – Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • İlker Fatih Kıl – Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü
 • Av. Dr. Zuhal Bereket Baş – Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü

Etkinlik konuları:

 • Ticari davalarda zorunlu arabuluculuk
 • Ticari davalar açısından arabuluculuğun genel ilkeleri
 • Ticari davalar bakımından arabuluculuğun kapsamı
 • Medeni usul hukuku açısından zorunlu arabuluculuk
 • Enerji uyuşmazlıklarında arabuluculuk
 • Enerji sözleşmeleri bakımından arabuluculuk
 • Yabancı ülke uygulamaları ışığında enerji uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuk
 • Maden hukukunda arabuluculuk

İletişim:

 • info@enerjihukuku.org.tr
 • 0 312 970 20 34