TİHEK Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni Yayımlandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından periyodik olarak hazırlanan Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteninin 28. sayısı yayımlandı. 54 sayfalık bültende

 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR)
 • Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (SPT)
 • Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
 • Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI)
 • Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muameleyi ve Cezayı Önleme Komitesi (CPT)
 • Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA)
 • Ulusal İnsan Hakları Kurumları Avrupa Ağı (ENNHRI)
 • Avrupa Eşitlik Kurumları Ağı (EQUINET)
 • Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörlüğü
 • AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR)
 • Avustralya İnsan Hakları Komisyonu
 • Azerbaycan Cumhuriyeti İnsan Hakları Merkezi (Ombudsman)
 • Büyük Britanya Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC)
 • Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü
 • Almanya İnsan Hakları Enstitüsü
 • Gürcistan Ombudsmanlığı
 • İrlanda İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu (IHREC)
 • Norveç Ulusal İnsan Hakları Kurumu
 • Özbekistan Ulusal İnsan Hakları Merkezi
 • Kanada Ulusal İnsan Hakları Komisyonu
 • Fransa Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu (CNCDH)

23 kuruluşun insan hakları adına 1 Ekim – 1 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan gelişmelerine yer verilmekte.

Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni’nin ayrıntılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.