Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), 85 sayfalık “Sınır Dışı Edilen Yabancılar ve Geri Gönderme Yasağı Raporu”nu yayımladı. Türkiye’deki sınır dışı işlemlerinin insan hakları yönünden değerlendirilerek bu konuya ilişkin sorun alanlarına yönelik çözüm önerileri ortaya konulması amacıyla hazırlanan raporun girişinde TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın “Raporda, sınır dışı edilen yabancıların gönderildikleri ülkede işkence ve kötü muameleye uğrama riskinin ortadan kaldırılması ve hukuk devleti ilkesinin gerekliliklerine uyarlı biçimde sınır dışı edilen yabancıların karşılaşabilecekleri işkence ve kötü muamele tehdidine yönelik tespitler ve tavsiyeler sunulmuştur.” açıklamasına yer verilmekte.

Yedi bölümden oluşan Sınır Dışı Edilen Yabancılar ve Geri Gönderme Yasağı Raporunun “Yabancının Sınır Dışı Edileceği Ülkenin Değerlendirilmesi” bölümünde Afganistan, Irak, Mısır ile Suriye ülke örnekleri olarak ayrı başlıkla ele alınmakta. 

Raporu aşağıdan inceleyebilir, aynı zamanda TİHEK’in sayfasından indirebilirsiniz.

1655299717