Uluslararası Tahkim Kongresi Tebliğ Kitabı

24 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Tahkim Kongresi’nde sunulan tebliğlerden oluşan kitap Adalet Yayınevi tarafından yayımlandı. 220 sayfadan oluşan kitapta açılış konuşmaları metinleri ile dört oturumda sunulan tebliğler yer almakta.

 • Prof. Dr. Yunus SÖYLET – İstanbul Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Ata Sakmar – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Yard. Doç. Dr. İnci Ataman‐Figanmeşe – Son On Yıl İçinde Türkiye’nin Muhatap Olduğu ICSID Davaları
 • Prof. Dr. Ziya Akıncı – Türkiye’de MTO Tahkimi
 • Doç. Dr. H. Burak GEMALMAZ – Uluslararası Tahkim Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku İlişkisi Üzerine Başlangıç Notları ‐ Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Tahkim Davalarına Konu Uyuşmazlıkların Ayrıca AİHM’e Götürülmesi
 • TÜRKİYE’NİN TAHKİM PERFORMANSI
 • Selahattin İnci – Türkiye’nin Tahkim Performansı
 • Dr. Hamid Gharavi
 • ULUSLARARASI TAHKİM AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN KONUMU
 • Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel –
 • Prof. Dr. Cemal Şanlı – Uluslararası Tahkimde Türkiye’nin Avantaj ve Dezavantajları
 • Eric A. Schwartz – International Arbitration Institutions
 • Jacques Covo – Türkiye’de Kurumsal ve Mesleki Tahkim Merkezleri ve Dünyadaki Örnekleri
Uluslararasi-Tahkim-Kongresi-_24-Mayis-2012_-December-03-2013