Vasiyetnameyi İptal Etmenin 3 Yolu

Bir kişinin hayata veda etmeden önceki son talep, istek ve arzularını içeren vasiyetname iptal edilebilir mi? Hukukçulara göre, bazı durumlarda vasiyetname iptal edilebilir. 

Miras Hukuku Uzmanı Avukat Ali Erişen, vasiyetin hangi durumlarda iptal edilebileceği konusunda şu bilgileri verdi.

Ehliyeti Bulunmadığı Halde Vasiyet Düzenlemişse…

“Vasiyetnameyi düzenleyen, kanunun koyduğu ehliyet şartlarına haiz olmadığı bir zaman diliminde vasiyetnamesini hazırlamışsa, hakları zedelenenlerin başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edilebilir.

Bir kişi, vasiyetname düzenlediği anda ehliyete sahip ise, yaptığı bir vasiyet, daha sonra ehliyetini kaybettiği gerekçesiyle iptal edilemez. Vasiyetnamesini hazırlarken ehliyete haiz olmayan bir kişinin, daha sonra kazandığı ehliyet vasiyetnameyi geçerli kılmaz. Örneğin kişi alzheimer hastası iken hazırladığı vasiyet geçersizdir.

Vasiyetname Zorla Hazırlatılmışsa…

Miras bırakan; vasiyetnameyi baskı, korkutma veya zorlamayla düzenlemişse, hakları zedelenenlerin ya da ilgililerin başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edilebilir.

Ancak miras bırakan, korkutma veya zorlama etkisinden, yani iradeyi sakatlayan durumdan kurtulduğu andan başlayarak bir yıl içinde vasiyetnameden dönmediği takdirde vasiyetname geçerli sayılır.

Vasiyetnamenin Konusu Ahlaka Aykırıysa…

Vasiyetnamenin konusu, içerdiği hükümler ve eylemler bakımından hukuka veya genel ahlaka aykırı ise, mirasçılar veya ilgililerin başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edilebilir. Vasiyeti hazırlayan kişi, parasıyla kumar borcunun ödenmesini ya da genelev açılmasını istemişse bu istek yerine getirilmeyerek vasiyetin iptali yoluna gidilebilir.”