Yürürlüğünün 10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu

Düzenleyen

Yürürlüğünün 10. Yılında Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenmektedir.

Tarih

14-15 Ocak 2022

14 Ocak 2022 Programı

I. OTURUM: SÖZLEŞMELERİN GEÇERLİLİĞİ (10.00 – 11.15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

Prof. Dr. Murat Aydoğdu | Dengesiz Alınan Faizlerin Genel İşlem Koşulları ve Mahsup Kuralı Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Doç. Dr. Barış Özbilen | Yasal Şekil Şartının İsimsiz Sözleşmeler Üzerindeki Etkisi

II. OTURUM: HAKSIZ FİİLLER (11.15 – 12.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan Helvacı

Prof. Dr. Bilgehan Çetiner | Şok Zararlarının Tazmini

Doç. Dr. Barış Özçelik | Yapay Zekanın Sebep Olduğu Zararlardan Sorumluluk

Öğle Arası (12.30 – 13.30)

III. OTURUM: SÖZLEŞMESEL SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI (13.30 – 15.15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Vedat Buz

Prof. Dr. Başak Baysal | Aşırı İfa Güçlüğü ve Sözleşmenin Uyarlanması               

Prof. Dr. Mehmet Erdem | Zamanaşımı

Doç. Dr. Pınar Altınok Ormancı | Zararı Azaltma Külfeti

VI. OTURUM: CEZAİ ŞART VE ALACAĞIN TEMLİKİ (15.30 – 16.45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Çiğdem Kırca

Prof. Dr. B. İlkay Engin | Ulusal ve Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler Işığında Alacağı Devredenin Garanti Sorumluluğu

Doç. Dr. Ece Baş Süzel | Cezai Şart

15 Ocak 2022 Programı

V. OTURUM: SATIM SÖZLEŞMESİ (10.00 – 11.15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Atamer

Prof. Dr. Aslı Makaracı Başak | Satım Sözleşmesi ve Türlerine İlişkin  Genel Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Kurtulan Güner | Dijitalleşen Dünyada Satım Hukuku Kurallarını Yeniden Düşünmek

VI. OTURUM: KİRA SÖZLEŞMESİ (11.15 – 12.30)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tufan Öğüz

Prof. Dr. Murat İnceoğlu | Konut ve Çatılı İş Yeri Kiralarına Genel Bakış

Doç. Dr. Seda Öktem Çevik | Kira Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Güncel Sorunların Değerlendirilmesi

Öğle Arası (12.30 – 13.30)

VII. OTURUM: İŞGÖRME SÖZLEŞMELERİ (13.30 – 15.15)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erden Kuntalp

Prof. Dr. Emre Gökyayla | Vekalet Sözleşmesi

Prof. Dr. Zekeriya Kurşat | Eser Sözleşmesinde Süre Unsuru ve Edimlerin İfa Zamanı

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey | Türk Borçlar Kanunu’nun Hizmet Sözleşmesi Hükümlerinin Uygulama Alanı

VIII. OTURUM: KEFALET SÖZLEŞMESİ (15.30 – 16.45)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil Akkanat

Prof. Dr. Serkan Ayan | Kefalet Sözleşmesinde Asıl Alacağın Belirliliği İlkesi

Prof. Dr. Burak Özen | Kefalette Azami Süre ve Kefaletten Dönme