Yargıtay Başkanı Akarca’dan “Sosyal Medya Mahkemeleri” Vurgusu

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Adana’da düzenlenen “İş Hukuku” başlıklı Yargıtay Bölgesel İçtihat Forumu açılışında konuştu. Akarca’nın gündeminde sosyal ağlarda yargısal süreçlerle ilgili yapılan yalan yanlış paylaşımlar vardı.

Basında sıklıkla yer alan vatandaşın yargıya güveninin az olduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu belirten Akarca, halkın mahkemelerde açtığı milyonlarca davanın hâkim ve savcıların fedakâr çalışmalarıyla sonuçlandırıldığını hatırlattı.

Sosyal medya mahkemeleri kabul edilemez

Sahte hesaplar arkasına sığınan kullanıcıların sosyal ağlarda yargısal süreçler hakkında yaptığı yorumları üzüntüyle karşıladığını ifade eden Akarca, bu sosyal medya mahkemelerinin kişinin suçlu olup olmadığına, delil durumuna, herhangi bir veriye tarafsız bakmadan hüküm verdiğini ve yargıyı suçladığını dile getirerek “Bu, kabul edilebilir değil” dedi.

Günlük hayatta suç olan, sosyal medyada da suçtur

Anayasaya ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı olan ve bazı hâllerde suç teşkil eden bu durumun Türkiye’de kronik hâle geldiğini ifade eden Akarca, günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranışın sosyal medyada da suç olduğunun altını çizerek “Şu bir gerçektir ki herhangi bir davada, dava dosyasına vakıf olan az sayıdaki yargı mensubu dışında hiç kimsenin bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğunu söylemek mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

“Dosyanın içeriğini bilmeden, delilleri görmeden bunları görmeden okumadan bunları anlamadan özellikle bu konuda uzmanlık gerektiren bir konuda bir bakıyorsunuz herkes bir yorum yapıyor.” diyen Yargıtay Başkanı Akarca, televizyondan sosyal ağlara kadar hemen her alanda ve toplumun her kesiminde bütün iş güç bırakılıp yargıya gereksiz şekilde sataşmalarda bulunulduğu söyledi.

Akarca, kamuoyunun demokratik hak arayışlarına, duyarlılıklarına sonuna kadar saygı duyduklarını ancak hukuk atmosferini zehirleyen bu yaygın ve güncel problemin ciddiye alınarak, yapılacak yasal düzenlemelerle çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.