Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu

İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 17 – 18 Mart 2022 tarihlerinde Yargıtay Ceza Dairesi Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu düzenliyor. “1. Ceza Dairesi Kararları”nın inceleneceği sempozyum, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Dört oturum hâlinde yapılacak sempozyumun açılış konuşmaları İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı tarafından yapılacak.

Sempozyumun 17 Mart’taki ilk gününde birinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Handan Yokuş Sevük, ikinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk üstlenecek. 18 Mart’taki ilk oturum Prof. Dr. Yener Ünver, ikinci oturum Prof. Dr. Mahmut Koca başkanlığında yönetilecek.

17 Mart’taki oturumlarda

 • Kasten Öldürme Suçunun “Canavarca Hisle” İşlenmesi (TCK m.82/1-b)
 • İnsan Öldürme Suçunda İştirak Sorumluluğu
 • Kasten İnsan Öldürme Suçunda Fail-Yardım Eden Ayrımı
 • 1. CD. Kararları Özelinde Meşru Savunma ve Haksız Tahrik
 • Kasten İnsan Öldürme Suçunda Fail-Yardım Eden Ayrımı
 • 1. CD. Kararları Özelinde Meşru Savunma ve Haksız Tahrik
 • İştirak Halinde İşlenen Fiil Sırasında, Anlık Gerçekleşen Öldürme Fiilinden Suç Ortaklarının Ne Şekilde Sorumlu Tutulacağı Sorunu
 • Kasten İnsan Öldürme Suçunun Kan Gütme Saikiyle İşlenmesi
 • Olası Kastla İşlenen Suçlarda Müşterek Faillik Hükümlerinin Uygulanması Sorunu
 • Kasten İnsan Öldürme Suçunun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi Nitelikli Hali Bakımından Ortaya Çıkan Bazı Sorunlar
 • Kasten İnsan Öldürme Suçu Bağlamında Haksız Tahrike İlişkin Bazı Değerlendirmeler
 • 1.CD Kararları Işığında Kasten Öldürme Suçu Bakımından Tasarlama Nitelik Haline İlişkin Bir Değerlendirme

konuları ele alınırken 18 Mart’taki oturumlarda

 • İnsan Öldürme Suçunda Suçların İçtimaına İlişkin Sorunlar
 • İntihara Yönlendirme ve İntihara Mecbur Bırakma Filleri Arasındaki Ayrımda Yargıtay 1. CD. Uygulaması
 • Töre Saikiyle Kasten İnsan Öldürme” (TCK m.82/1-k)
 • Kasten İnsan Öldürme Suçuna Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi
 • Öldürme Suçu Bakımından Kast, Olası Kast ve Nitelikli Hallerin Uygulanabilirliği
 • Kasten İnsan Öldürme Suçunda Meşru Savunma Hukuka Uygunluk Sebebi Bakımından Ortaya Çıkan Bazı Hukuki Sorunlar
 • Olası Kastla Öldürme
 • Kasten İnsan Öldürme Suçu Bağlamında Türk Ceza Kanunu’nun Yer Bakımından Uygulanması: Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması
 • Olası Kastla Yaralama
 • İştirak Halinde İşlenen Fiil Sırasında, Anlık Gerçekleşen Öldürme Fiilinden Suç Ortaklarının Ne Şekilde Sorumlu Tutulacağı Sorunu
 • Kasten İnsan Öldürme Suçu Bağlamında Türk Ceza Kanunu’nun Yer Bakımından Uygulanması: Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması

Çevrim İçi Yayın Linkleri

Sempozyum Programı

Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgilere resmî sayfasından ulaşabilirsiniz.