2022 Yılı Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimleri Başlıyor

Adalet Bakanlığı, 2022 yılı uzlaştırmacı yenileme eğitimlerinin 31 Mart 2022 tarihinde başlatılmasına ve 30 Eylül 2022 tarihinde bitirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Uzlaştırmacı yenileme eğitimine 11 Mart 2018 tarihli 2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavında başarılı olup, uzlaştırmacı siciline kayıt olanlar ile yine bu sınavda başarılı olup, sicile kayıt başvurusunda bulunmayan ancak Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesine göre sicile kayıt şartlarını taşıyan kişiler başvurabilecektir. Bir yenileme eğitimi programı, bir gün ya da en fazla iki gün içerisinde tamamlanacak ve katılımcılar en fazla bir ders saati devamsızlık yapabilecek,

6 aylık sürede tamamlanacak uzlaştırmacı yenileme eğitimleri, eğitim izni verilen eğitim kuruluşları tarafından yalnızca eğitici eğitimi almış eğitmenler aracılığıyla aşağıdaki ders konularına ilişkin sıralama ve saatlere uygun olarak verilecek:

 • Uzlaştırma Kurumuna İlişkin Mevzuat Değişiklikleri veYargı Kararlarının Değerlendirilmesi-1. saat 
 • Uzlaştırma Sürecinde Tarafların Bilgilendirilmesi ve Uzlaşma Teklifi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-2. saat
 • Müzakere ve Sonrasında Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar-3. saat
 • Uzlaşma Teklifine Davet ve Uzlaşma Teklifi Sırasında İletişim- 4. saat
 • Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında İletişim-5. saat
 • Uygulama I -6. saat
 • Uygulama II-7. saat
 • Uygulama III -8. saat

Uzlaştırmacı Yenileme Eğitimlerinin Ayrıntıları

 • Eğitim programlarının takibi, koordinasyonu ve denetimi, Daire Başkanlığımızca oluşturulan “Eğitim Yönetim Sistemi” adlı yönetim paneli (www.eyosis.net) ile sağlanacaktır.
 • Uzlaştırmacı yenileme eğitimleri iki eğitmen tarafından verilecektir. İlk 3 saatlik derse uzlaştırmaya ilişkin ceza mevzuatı eğitimi veren eğitmen, 4. ve 5. saate iletişim eğitmeni katılacaktır. Son üç saatlik uygulama dersini ise hem uzlaştırmaya ilişkin ceza mevzuatı eğitimi veren eğitmen hem de iletişim eğitmeni birlikte verecektir.
 • Uygulama eğitimleri burada belirtildiği şekilde iki eğitmen tarafından yerine getirilecektir.
 • Uzlaştırmacılar, yenileme eğitimi bitiminden sonra http://eyosis.net/AnketKatil.aspx internet adresi üzerinden eğitim ve uzlaştırma sürecine ilişkin bir anket formu dolduracaklardır.
 • Eğitimi tamamlayan katılımcılar, katılım belgesini, anket formunu doldurduktan sonra,sistemden kendileri alacaktır. Bu nedenle eğitim kuruluşları tarafından katılımcılara ayrıca bir katılım belgesi verilmeyecektir.
 • Katılımcıların yenileme eğitimi programı için eğitim kuruluşlarına ödeyecekleri ücret miktarı, Genel Müdürlüğümüz tarafından tespit edilmiştir. Bu kapsamda katılımcıların yenileme eğitimi programı için ödeyecekleri ücret miktarı; eğitimin saati ve katılımcı sayısı dikkate alınmak suretiyle alt sınır 300 TLüst sınır ise en fazla 400 TL olarak belirlenmiştir.
 • Eğitimler 31 Mart 2022 – 30 Eylül 2022 tarihleri arası, eğitim kuruluşları tarafından söz konusu süre göz önüne alınarak etkin ve verimli bir şekilde planlanacak, belirli bir aya sıkıştırılmadan, eğitmen sayısı dikkate alınarak programlamayapılacak ve buna göre sınıflar oluşturulacaktır.

Adalet Bakanlığının konuyla ilgili resmî duyurusuna ilgili sayfadan ulaşılabilir.