2024 Yılı Kesinleşen Tercüman Listesine İlişkin İlan

5271 sayılı CMK’nun 64. maddesine dayanılarak çıkarılan, Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümleri gereğince Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 16 Ekim 2023 – 31 Ekim 2023 tarihleri arasında Tercüman başvuruları alınan adayların evrakının değerlendirilmesi sonucunda ilk kez listeye başvurarak başvuruları kabul edilen adaylara 12.12.2023 Salı günü yemin ettirilerek 2024 yılı tercüman listesi kesinleştirilmiştir.