25 Mart’ta Meclis’e 9 Kanun Teklifi Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 25 Mart 2022 tarihinde dokuz kanun teklifi sunuldu. Altısı Cumhuriyet Halk Partisi, 2’si Adalet ve Kalkınma Partisi ve biri İyi Parti milletvekilleri tarafından sunulan kanun tekliflerinin ayrıntıları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasını Değiştiren Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4335
 • İlk imza sahibi: Adalet ve Kalkınma Partisi Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması’na; dini radikalizm bağlamında işlenen suçlar, casusluk faaliyetleri ve yıkıcı faaliyetler, ödeme yöntemleri ve menkul kıymetler sahteciliği, her türlü emtia ve diğer ürünlerin kaçakçılığı, vatandaşların hayatlarına, sağlığına, onur ve haysiyetlerine yönelik suçlar, mal varlığına karşı suçlar ve yasa dışı organ, doku ve hücre ticareti ile mücadelede iş birliği hususlarının eklenmesini amaçlayan Ek Protokol’ün onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Dışişleri Komisyonu
 • Tali komisyon: İçişleri Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

Turkiye-Cumhuriyeti-Hukumeti-ile-Azerbaycan-Cumhuriyeti-Hukumeti-Arasinda-Guvenlik-Is-Birligi-Anlasmasini-Degistiren-Ek-Protokolun-Onaylanmasinin-Uygun-Bulunduguna-Dair-Kanun-Teklifi

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4336
 • İlk imza sahibi: Adalet ve Kalkınma Partisi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, vergi kaçakçılığına ilişkin hapis cezalarının üst sınırının artırılması ve etkin pişmanlık hükümlerinin bu suça ilişkin olarak da uygulanması, vergi bilincinin geliştirilmesi amacıyla vergi ile ilgili uyarıcı ve eğitici yayınlar yapılması, özel sağlık kuruluşlarıyla sözleşme düzenleyerek çalışan hekimlerin serbest meslek erbabı olarak kabul edilmesi, reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu harcamalarının vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak kabul edilmemesi, finans sektörünün kurum kazançlarının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinin %25 olarak uygulanması, seyahat acentalarının Türk Seyahat Acentaları Birliğine ödediği yıllık aidat tutarının azaltılabilmesi için Cumhurbaşkanına yetki verilmesi, muhtar ödeneklerinin net asgari ücret tutarından az olması halinde aradaki farkın ayrıca muhtarlara ödenmesi, bazı yükseköğretim kurumlarına kadro ihdas edilmesi, elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye’de geliştiren ve üreten vergi mükelleflerine bu faaliyetler kapsamında verilen ve yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan mühendislik hizmetlerinin 2023 yılının sonuna kadar KDV’den istisna tutulması, Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresinin uzatılması, ödeme kolaylığı sağlanması ve kentsel dönüşüme pay aktarılması, 2/B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süresinin uzatılması, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Kullandırılan Toplu Köy İkrazatı/Grup Kredilerinden Doğan Kefaletin Sona Erdirilmesi Hakkında Kanun kapsamında kredi borcu bulunan tarımsal üreticilerin aciz vesikasına bağlanan borçlarına uygulanacak faizin esaslarının düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu; İçişleri Komisyonu; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4336-2

4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4337
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile asgari ücretin yılda bir kez yerine yılda iki kez belirlenmesi öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4337

5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4338
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile; Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4338

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4339
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Özgür Özel
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi’nin bağımsız denetimin yanı sıra Sayıştay denetimine de tabi olması, Sayıştay’ın bu denetime ilişkin raporlarının TBMM’ye sunulması, ayrıca bu Şirket ve Türkiye Varlık Fonu ile bu Şirket tarafından kurulan şirket ve alt fonların, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan veya özel kanunla kurulan kamu kurum, kuruluş ve ortaklıklarına uygulanan mevzuatın denetime ilişkin hükümlerine tabi olması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4339

2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4340
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Burak Erbay
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile ormanların korunması ve yangın söndürme çalışmaları sırasında hayatını kaybeden orman muhafaza memurları ile yangın işçileri ve görevlendirilen diğer personelin ‘görev şehidi’ ve yaralananların ‘gazi’ sayılması ile söz konusu kişilerin vefat etmeleri veya engelli hale gelmeleri halinde kendilerine ya da yakınlarına nakdi tazminat veya aylık bağlanması öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: İçişleri Komisyonu; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4340

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4341
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile avukatlara, adli yardım ile müdafi ve vekil olarak görevlendirmelerinden dolayı ödenecek ücretlerin katma değer vergisinde istisna tutulması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Adalet Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4341

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Yönelik Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4342
 • İlk imza sahibi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, büyükşehir belediyelerine öğrenci yurdu yapma ve işletme yetkisi tanınması ve büyükşehir belediyelerinin yükseköğrenim gören öğrencilere burs verebilmesi öngörülmektedir.
 • Esas komisyon: İçişleri Komisyonu
 • Tali Komisyon: Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4342

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

 • Kanun teklifi esas numarası: 2 / 4343
 • İlk imza sahibi: İyi Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu
 • Kanun teklifinin özeti: Teklif ile, emeklilere her yıl Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı’nda ödenen ikramiyenin 2.296 TL olarak yeniden belirlenmesi ve bu tutarın her yıl TÜFE oranına göre artırılması amaçlanmaktadır.
 • Esas komisyon: Plan ve Bütçe Komisyonu
 • Tali komisyon: Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

Kanun Teklifinin Metni

2-4343