5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 24 Haziran 2004’te kabul edilip 1 Temmuz 2004’te Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Toplam beş kısım ve on iki bölümden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu’nda beş alt başlık yer almakta.

İlgili kanunun kısım, bölüm ve başlıklarının sıralaması şu şekilde:

 • BİRİNCİ KISIM
  • Genel Hükümler
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler
     • Amaç
     • Kapsam
     • Tanımlar
     • İlkeler
 • İKİNCİ KISIM
  • Koruma Tedbirleri
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Hayvanların Sahiplenilmesi, Bakımı ve Korunması
     • Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı
     • Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Hayvanlara Müdahaleler
     • Cerrahi müdahaleler
     • Yasak müdahaleler
     • Hayvan deneyleri
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    • Hayvanların Ticareti ve Eğitilmesi
    • Hayvanların ticareti
    • Eğitim
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    • Hayvanların Kesimi,  Öldürülmesi ve Yasaklar
     • Hayvanların kesimi
     • Hayvanların öldürülmesi
     • Yasaklar
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
  • Hayvan Koruma Yönetimi
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Mahallî Hayvan Koruma Kurulları  Teşkilât, Görev ve Sorumluluklar
     •  İl hayvanları koruma kurulu
     • İl hayvanları koruma kurulunun görevleri
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Denetim ve Hayvan Koruma Gönüllüleri
     • Denetim
     • Yerel hayvan koruma görevlilerinin sorumlulukları
   • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    • Hayvanların Korunmasının Desteklenmesi
     • Mali destek
   • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
    • Diğer Hükümler
     • Eğitici yayınlar
     • Trafik kazaları
     • Hayvanat bahçeleri
     • Yasak ve izinler
     • Koruma altına alma
 • DÖRDÜNCÜ KISIM
  • Cezai Hükümler
   • BİRİNCİ BÖLÜM
   • İdari Para Cezası Verme Yetkisi, Cezalar, Ödeme Süresi, Tahsil ve İtiraz
    • İdarî para cezası verme yetkisi
    • İdari para cezalarına itiraz
    • İdarî para cezalarının ödenme süresi ve tahsili
    •  İdarî para cezaları 
 • BEŞİNCİ KISIM
  • Çeşitli, Son ve Geçici Hükümler
   • BİRİNCİ BÖLÜM
    • Çeşitli Hükümler
     • Birden fazla hükmün ihlâli
     • Fiillerin tekrarı
   • İKİNCİ BÖLÜM
    • Son ve Geçici Hükümler
     • Saklı hükümler
     • Yürürlük
     • Yürütme
5199-hayvanlari-koruma-kanunu

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu‘nun orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.