5253 Sayılı Dernekler Kanunu

5253 Sayılı Dernekler Kanunu, 4 Kasım 2004 tarihinde kabul edilip 23 Kasım 2004 tarihinde 25649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7 bölüm ve 40 maddeden oluşan 5253 Sayılı Dernekler Kanunu‘nun bölüm ve madde sıralamaları şu şekilde:

 • BİRİNCİ BÖLÜM
  • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
   • Amaç ve kapsam
   • Tanımlar
 • İKİNCİ BÖLÜM
  • Genel Hükümler
   • Dernek kurma hakkı
   • Dernek tüzüğü
   • Uluslararası faaliyet
   • Tüzel kişilerin oy kullanması
   • Şube genel kurulları
   • Federasyon ve konfederasyonlar
   • İç denetim
   • Yardım ve işbirliği
   • Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri
   • Sandık kurma
   • Dernek görevlileri ve ücretleri
   • Gençlik ve spor kulüpleri
   • Tasfiye
   • Basımevlerinin sorumluluğu
   • Hata ve noksanlıkların giderilmesi
   • Yargılama usulü
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  • Denetim ve Bildirimler
   • Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim
   • Kolluk kuvvetlerinin yetkisi
   • Yurt dışından yardım alınması
   • Taşınmaz mal edinme
   • Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenler ile üyelerin idareye bildirilmesi
   • Temsilcilik
   • Plâtform oluşturma
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  • İzne Tâbi Faaliyetler
   • Derneklerin izinle kurabileceği tesisler
   • Kamu yararına çalışan dernekler
   • Dernek adları
 • BEŞİNCİ BÖLÜM
  • Yasaklar
   • Bazı ad ve işaretleri kullanma yasağı
   • Kurulması yasak olan dernekler ve yasak faaliyetler
   • Kayıt ve yazışma dil
 • ALTINCI BÖLÜM
  • Ceza Hükümleri
   • Ceza hükümleri
   • Cezaların uygulanması
 • YEDİNCİ BÖLÜM
  • Diğer Hükümler
   • Cemiyetler ve Dernekler kanunlarına yapılan atıflar
   • Kanunun meslekî kuruluşlara uygulanacak hükümleri
   • Uygulanacak hükümler
   • Yönetmelik
   • Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler
   • İşlemlerin elektronik ortamda yapılması
   • Üyeliği devam edenlerin bildirilmesi
   • Yürürlük
   • Yürütme
5253-Sayılı-Dernekler-Kanunu

5253 Sayılı Dernekler Kanunu‘nun orijinal kaynağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi‘nden ulaşılabilir.