5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen, 23 Mayıs 2007 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 14 maddeden oluşmaktadır.

 • Amaç ve kapsam
 • Tanımlar
 • Bilgilendirme yükümlülüğü
 • İçerik sağlayıcının sorumluluğu
 • Yer sağlayıcının yükümlülükleri
 • Erişim sağlayıcının yükümlülükleri
 • Erişim Sağlayıcıları Birliği
 • Toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülükleri
 • İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları ile yerine getirilmesi
 • Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi
 • İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi
 • Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi
 • İdarî yapı ve görevler
 • Yönetmelikler
 • İlgili kanunlarda yapılan değişiklikler