77 baro, 23 Ekim 2022 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan Bazı Kanun Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi’nin 5. maddesiyle ilgili itirazlarını dile getirdikleri bir bildiriye imza attı.

Yayımlanan ortak açıklamada 5. maddenin, Kamulaştırmasız El Atma davalarında uygulanan nispi vekâlet ücretini maktu hâle getirmeyi ve işbu davalar hakkında verilen kararların icra takibine idari başvuru şartı getirmeyi öngördüğü vurgulanarak ilgili kanun teklifine konu değişikliğin 2013 yılında yapıldığı ancak ilgili kanun hükmünün Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 tarih, 2013/95 Esas ve 2014/176 sayılı kararıyla hukuki güvenliğin zadelenmesi ve mülkiyet hakkı ihlali gerekçeleriyle iptal edildiği hatırlatıldı.

Anayasa Mahkemesince iptal edilen hükmün an itibarıyla yeni bir değişiklik konusu hâline geldiğinin belirtildiği açıklamada avukatların gelir kaynaklarının sürekli daralmasının, sınırsız avukat arzı ve ağırlaşan ekonomik tablonun avukatlar açısından ciddi bunalım kaynağına dönüştüğü vurgulanarak hak arama özgürlüğünün temsilcisi bir meslek grubunda böylesi endişelerin oluşturulmaması gerektiğinin altı çizildi.


Ortak açıklamaya imza atan 77 baro, adalet faaliyetinin bir bileşeni olan avukatlık mesleğine yönelik umutsuzluk girdabını derinleştirecek ve hak arama özgürlüğünü olumsuz etkileyecek söz konusu teklifin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada imzası bulunan barolar şu şekilde: