Apostil Şerhi Nedir, Nereden Alınır?

Av. Aysima Karip

Bir belgenin yetkili makamlarca onaylanarak başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan Apostil şerhidir.  Apostilin kuralları ilk olarak 6 Ekim 1961 yılında gerçekleşen Lahey Konvansiyonu’nda tespit edilmiştir. Apostil yalnızca konvansiyona üye olan ülkeler arasında kullanılır. Ülkemiz taraf ülkeler arasındadır.

Apostil, resmî makamlarca çıkarılan her türlü belge için istenebilir ancak genellikle;

 • İdari Belgeler
 • Adli Belgeler
 • Eğitim Belgeleri
 • Evlilik Cüzdanı
 • Doğum Belgesi
 • Nüfus Belgesi gibi belgeler için sıklıkla talep edilmektedir. Yine uygulamada en çok yurt dışında yaşayan tarafların Türk mahkemelerinde aldıkları boşanma kararlarının yurt dışında geçerli olması için apostil şerhi almaktayız. 

Apostil Şerhinin Geçerlilik Şartları

Apostilde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur. Her belgede olduğu gibi apostilin de bazı unsurları vardır. Apostilin unsurları; 

 1. Belgenin düzenlendiği ülkenin adı
 2. Belgeyi imzalayan kişinin adı ve sıfatı
 3. Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı
 4. Belgenin tasdik edildiği yer ve tarih
 5. Apostili düzenleyen makamın adı, mührü veya kaşesi
 6. Apostil numarası                                                                                             
 7. Apostili düzenleyen yetkilinin imzası. 

Bir belgeye apostil şerhi konulduğunda taraf ülkelerin hepsinde geçerli hale gelir. Bir mahkeme ilamının apostil şerhinin alınması için davanın tarafı kişi kendisi veya vekaletname sahibi avukatı başvurabilir. Apostil şerhi için avukatın vekaletnamesinde özel bir yetki olması gerekmemektedir. Ara karar hükmündeki kararlar için apostil şerhi istenemez. Apostil şerhinin verilemeyeceği belgeler de vardır. Örneğin; ticaret veya gümrük işlemleriyle doğrudan ilgili olan idari belgeler, diplomasi veya konsolosluk memurları tarafından düzenlenen belgeler ve uluslararası sözleşmelerde Apostil şerhi verilmez.

Apostil şerhinin herhangi bir geçerlilik süresi yoktur. Apostil şerhi alacağınız belgenin geçerliliği devam ettiği sürece apostil şerhi geçerlidir. 

Apostil Nereden Alınır?

Ülkemizde apostilin nerede yapılacağı adli ve idari belgelere göre farklılık göstermektedir. Adli belgelerde;

• Ağır Ceza Mahkemesi bünyesinde kurulmuş olan “Adalet Komisyonu Başkanlığı” yetkilidir.

İdari belgelerde;

• Valiler

• Vali yardımcıları

• Kaymakamlıklar yetkilidir.

Sağlık raporu, transkript veya diploma gibi belgelerin apostil şerhi ise ilgili kurumların bağlı bulundukları il müdürlüklerinde veya il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılabilir.

e- APOSTİL

Apostil şerhi talebi internet üzerinden alınabilmektedir. eapostil.gov.tr sitesine giriş yapılarak adli sicil kaydı veya diğer belgeler seçilerek apostil şerhi alınabilir. E-devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yapılarak “Adli Sicil Kaydı için apostil şerhi talebi” veya “Diğer belgeler için apostil şerhi talebi” arasından seçim yapılır. Diğer belgeler olarak kategorize edilen bilgiler “Mahkeme kararları, nüfus bilgileri, nüfus kayıt örneği, aile nüfus kaydı” gibi kayıtlardır. İnternet üzerinden bu hizmetten faydalanmak isterseniz ödenecek hizmet bedeli Adalet Bakanlığı Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlıklarınca verilen Adli Sicil Belgesi için (Sayfa sayısından bağımsız olarak) 30 TL (KDV Dahil), Adalet Bakanlığı Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanlıklarınca verilen Mahkeme Kararları için (Sayfa sayısından bağımsız olarak) 60 TL (KDV Dahil) olup bu bedel web sitesi üzerinde güncel olarak belirtilmektedir.


Aysima Karip Hakkında: Lisans eğitimini Mykolas Romeris University Faculty of Law ve Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 2014 yılından bu yana İzmir başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet yürüten çok sayıda şirket ve şahıslara hukuki danışmanlık hizmeti vermekte. Çalışma alanı Özel Hukuk olup ağırlıklı olarak Ticaret Hukuku, Sözleşme Hukuku, İcra İflas Hukuku ve Miras Hukuku alanlarında çalışmakta.