Bozdağ: Ceza Yargılamasındaki Avukatla Temsili Doğru Dürüst Yere Koymamız Gerekiyor

Ankara 2 Nolu Baronun iftar yemeğine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin hukuk devleti vasfını yükseltmenin yolunun ceza yargılamasındaki avukatla temsili doğru dürüst yere koymak olduğunu söyledi. Bu sebeple önümüzdeki dönemde ceza yargılamasında avukatla temsil oranını artıracak önemli adımlar atma kararı alındığını ifade eden Bozdağ, hukuki himaye sigortasının Türk hukuk sistemine kazandırılacağını belirtti.


Bozdağ’ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Türkiye yüzyılının, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk sivil ve demokratik anayasasını başardığımızda içinde avukatların hukukunu koruyan, onların kıymetini daha ilerilere taşıyan ve anayasal düzende hakim, savcı nasıl korunuyor, hukuksal teminatları anayasada nasıl yer alıyorsa avukatlarımızın hukuksal teminatları da anayasada yer alacaktır. Bizim en önemli taahhütlerimizden birisi budur. İkincisi savunmayı değişik maddeler altında düzenlenirken esasında bizim avukatlarla ilgili de müstakil bir madde koymamız gerekiyor. Hakim için var, savcı için var, avukat için de biz müstakil bir madde koymak zorundayız.  Çünkü yargı Cumhuriyet savcısı, avukat ve hakimden oluşur. Şimdi iki ayaklı Anayasada. Üçüncü ayak yok. Biz bu üçüncü ayağı İnşallah yeni dönemde yeni Anayasayla, bunu başaramazsak Anayasadaki değişikliklerle Anayasamıza aktaracağız ve Anayasadan alan güçle avukatlarımız daha iyi hizmet sunma imkanlarını bulacaklardır.

Avukatlarımız bugünkünden daha güvenceli bir çalışma ortamına kavuşmuş olacaklardır. Ayrıca savunma hakkını da müstakil bir başlık olarak düzenleyeceğiz. Temel haklar içerisinde hak arama hakkı ve savunma hakkı. Bu tabi çalışılacak, ben bir ana mesaj vermek için söylüyorum. Müstakil olarak bunu da orada düzenleyeceğiz. Çünkü hak aramak da kutsaldır bu hakkı arayanın hakkını aramasında yardımcı olmak savunmaya ihtiyacı varsa savunmasını yapmak da kutsal bir vazifelidir. Böyle inanıyor ve Anayasada bu köklü reformu yeni dönemde yapmanın mücadelesini vereceğiz. Siz de biz de el ele bunu başarmak için gayret edeceğiz. Yeni dönemde inşallah avukatlık yasamızı baştan sona yenileyen tarihi reform yapacağız. Yeni bir avukatlık kanunu çalışmasını, Adalet Bakanlığı olarak daha önce tamamlamıştık ama neticeye götüremedik. Şimdi yeni bir komisyonumuz çalışıyor. İnşallah seçimden sonra barolarımızla iş birliği içerisinde avukatlık yasamızı yenileyeceğiz çağın ihtiyaçlarına, Türk yargısının ve adaletinin ihtiyaçlarına uyumlu bir avukatlık kanunu yürürlüğe koyacağız.

Öte yandan hukuk sigortası dediğimiz bazı ülkelerde olan bazı yerde kısmen uygulanan hukuki himaye sigortasını da sistemimize kazandıracağız. Bunu da çok önemsiyorum. Doğru bir adım ve tarihi bir reform olduğuna inanıyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. İlki zorunlu olmayacak, ihtiyari yapacağız ama zaman içerisinde bunun toplumun her tarafında büyük bir kabul göreceğine yürekten inanıyorum. Adli yardım sistemimizi yeniden ele alacağız. Hem CMK’ya göre hem de diğer adli yardımı birleştireceğiz. İki üç ayrı adli yardım anlayışını ortadan kaldıran adli yardımı tek elden dağıtan ve toplumda adli yardıma ihtiyacı olan her bir vatandaşımıza adli yardım veren bir sistem getireceğiz. Çünkü hukuk devletine ve adalete olan güveni tesis etmek için adli yardımdan yararlanma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bu hakkı vermemiz lazım. İmkanı olan kendi tutacak ama imkanı olmayanlara da hazine desteğiyle hukuk yardımından yararlanmasının yolunu açacağız ve bunun kapsamını da alabildiğine genişleteceğiz. 

Önümüzdeki dönemde ceza yargılamasında avukatla temsil oranını artıracak önemli adımlar atma kararı aldık. Bazı davaların avukatla takibini zorunlu hale getireceğiz ve temsil etme ekonomik imkanına sahip olmayanların temsilini de hazineden sağlayacağımız adli yardımla ödeyeceğiz ve bütün vatandaşlarımızın bu savunma hakkını doğru bir şekilde kullanmalarını temin edeceğiz. Hem müdahillere hem de sanıklar için aynı hakkı getireceğiz ve bu kapsamı genişleteceğiz. Ve bununla ilgili adımlarımızın parametrelerini belirledik. İnşallah bunların hazırlıkları bitiyor. Seçimden sonra ilk atacağımız temel adımlardan bir tanesi bu olacaktır. Noterlik Kanunu da aynı şekilde değiştiriyor. Noter olmanın şartlarını çağın ihtiyaçlarına göre orada istihdam edilecekler konusu dahil yeniden ele alan önemli reformları hazırlıyoruz ve bunları da bir bir hayata geçireceğiz.

Kaynak