Doğal Hukuk Nedir?

Doğal hukuk nedir sorusuna verilecek en genel cevap insanın doğuştan sahip olduğu hakları kapsayan hukuk alanıdır. Doğal hukuk kuramı olarak da adlandırılan kavram, doğal olarak var olan hukuktur. Doğal olarak ayarlanmıştır, her şeyin üzerinde geçerliğe sahiptir.

Doğal hukuk kuramına göre insan, hakkı doğadan alır. Söz konusu hukuk kuralları her zaman her yerde geçerlidir, değiştirilemez. Pozitif hukuk kurallarından üstün ve daha mükemmeldir. Hata pozitif hukuk kurallarına da etki eder.

Aynı zamanda bir hukuk felsefesi olan doğal hukuk, hakkın doğadan alındığını savunur. Evrensel ahlaki geçerliğe sahiptir ve bağlayıcılığı bulunmaktadır. İlahi, tanrısal hukuk olarak da tanımlanan doğal hukuk, toplumlar tarafından oluşturulmaz. Aksine evrensel ölçüde var olan hukuktur. Bu kurama göre hukuk, doğada hâlihazırda zaten vardır. Doğal hukukta amaç önceden kurulu düzeni keşfetmektir.

Doğal hukukun özelikleri

  1. Doğal hukuk tabiî hukuk, ideal hukuk olarak da adlandırılır.
  2. İhtiyaçları ve insan duygularını en iyi karşılayan hukuktur.
  3. Zamanla değişmeyen her yerde geçerli gerçek ilkelere sahiptir.
  4. Kurallarını Tanrı’dan ve akıldan alır.
  5. Zamana ve mekana bağlı değildir, her zaman vardır.
  6. Doğal hukuk kurallarından vazgeçilmesi, bu kuralların bir başkasına devredilmesi mümkün değildir.
  7. Doğal hukuk, en üstün ve en mükemmel hukuk kurallarının bütünüdür.

Bu tanımın eksik veya yanlış olduğunu düşünüyorsanız lütfen görüşlerinizi yorum kısmından bizimle paylaşın.