Hukuk Gündemi 2021/16

Geride kalan 19-25 Nisan haftasında internet medyası ve sosyal ağların gündeminde öne çıkan gelişmeleri özetlemeye çalıştık. Bir önceki haftaya Joe Biden’in 1915 olaylarıyla ilgili “soykırım” tanımı ve bu ifadeye yönelik verilen tepkiler damgasını vurdu.

#19Nisan Pazartesi

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi, avukatlık unvanı ile birlikte doktorluk unvanının bir arada kullanılamayacağına karar verdi. Karar, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu imzasıyla barolara “Alınan karar gereği; Yükseköğretim mevzuatı uyarınca Tıp Fakültesi mezunlarına verilen “Tıp Doktoru” (Dr.) unvanının akademik bir unvan olmadığını, doktora eğitimini tamamlamış olmak anlamına gelmediğini ve Avukatlık Kanununun “Reklam Yasağı” başlıklı 55. maddesinin 1. fıkrası ve “Avukatlıkla birleşebilen işler” başlıklı 12.maddesinin 1.fıkrasının b) bendi uyarınca Avukat ve Stajyer Avukat unvanları ile birlikte kullanmasının Avukatlık Hukukuna uygun olmadığı hususunu bilgilerinize sunar, Baronuz üyesi meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.” açıklamasıyla gönderildi.

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, “Ülkemizle İlgili Verilen Bazı AİHM Kararları” konulu çalışmanın, Haziran-Aralık 2020 döneminde verilen kararlara ilişkin olan 2. sayısını yayımladı. 

İstanbul Tahkim Merkezi tarafından düzenlenen ve 18 üniversitenin katıldığı “Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması”nda Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Demet Demirci “En İyi Müzakereci Ödülü”nü aldı.

#20Nisan Salı

Adalet Bakanlığı, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki hukuk uygulamalarının ele alındığı; Ord. Prof. Dr. Ebul’ula Mardin‘in ‘Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa’, farklı Osmanlı hukukçularının metinlerinin bir araya getirildiği ‘Osmanlı Hukukçuları Gözünden Tabiiyet Hukuku’ ve Yanyalı Ali Rıza ve Vasilaki Orfanidis‘in ders notlarından oluşan  ‘Mizan-ı Ceza’nın İlk Kısmı: Hikmet-i Ceza – Ceza Hukuku Felsefesi’ kitaplarını yayımladı.

#22Nisan Perşembe

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 15 Numaralı Protokolü tüm tüm üye devletlerin imzalaması ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süresi için iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra 6 ay içinde yapılması gereken başvurma koşulu 4 aya indirildi. Başvuru süresini azaltan kural, 1 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girecek protokolden altı ay sonra, 1 Şubat 2022’de yürürlüğe girecek.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, “Avukatların yargıya elektronik ortamda daha hızlı erişebilmeleri, yargı hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları amacıyla İcra Dairelerine gitmelerine gerek kalmaksızın Avukat Portal üzerinden “.xml” dosyası ile Ankara ile pilot olmak üzere çoklu icra takibi açabilmesi özelliği kazandırılmıştır.” duyurusunda bulundu.

Adalet BakanlığıArabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu“nun (Singapur Konvansiyonu) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla onaylandığını duyurdu.

#24Nisan Cumartesi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak adlandırması üzerine “Soykırım iftirasının yegane sebebi, Türkiye’yi politik olarak yıpratmak, Ermenistan’ın toprak ve tazminat iddialarına zemin hazırlamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği, yaptığı yazılı açıklamada “Soykırım iftirasına karşı, hukuk ve tarihsel gerçeklik temelinde mücadelenin önemli olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

#25Nisan Pazar

52 Baro, ABD Başkanı Joe Biden’in 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelendirmesi üzerine ortak açıklama yaparak “genel kınama söylemlerinden uzaklaşılarak, bu emperyal tavır ve tutum karşısında ülkemizdeki ABD lehine olan tüm avantajlı anlaşmaların gözden geçirilmesi ve gereğinin yapılması” talebinde bulundu.

Ankara Barosu, Joe Biden’in “soykırım” sözleriyle ilgili “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın 1915 Ermeni Olayları’na ilişkin “Soykırım” sözünü kullanması tarihin siyasi çıkarlara göre yeniden yontulma çabasından ibaret olup, tarih ve uluslararası hukuk nezdinde hiçbir anlam taşımamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Bursa Barosu, Biden’in 1915 olaylarıyla ilgili açıklamaları üzerine yaptığı basın açıklamasında “Uluslararası hukuk, 1948 yılında imzalanan “Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” ile gerekli tanımlamayı yapmıştır. Buna göre, soykırım suçunun işlenip işlenmediğine ancak bu alanda yetkili ulusal ya da uluslararası mahkemeler karar verebilmektedir. AİHM’nin, soykırımın bir hukuk kavramı ve suç tanımı olduğunu, soykırım suçunun varlığına ancak yetkili mahkemelerin karar verebileceğini, bireylerin ya da kurumların bir olaya ilişkin soykırım hükmü veremeyeceğini, 1915 olaylarının “soykırım” olduğuna ilişkin yetkili mahkemelerce verilmiş bir karar bulunmadığını saptayan kararı mevcuttur.” ifadelerine yer verdi.

İstanbul 1 Nolu Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Biden’in “Soykırım” açıklamasıyla ilgili Twitter hesabından “Emperyalist ABD’nin bize verecek tarih dersi olamaz. Soykırımlardan eklektik/birleşik devlet yaratanlar önce kendi tarihleriyle hesaplaşsınlar. Bu ülkenin kurucu değerleri yurttaşlarının onurudur. Yeni bir dünya kurulur. Türkiye o dünyada yerini alır.” paylaşımında bulundu.

İstanbul 1 Nolu Barosu, ABD Başkanının 1915 Ermeni olaylarına ilişkin “soykırım” ifadesini içeren açıklaması üzerine “‘soykırım’ nitelemesini haklı kılacak bir mahkeme kararı olmadığı gibi, öyle bir saptamanın haksızlığını hüküm altına alan bir karar da mevcuttur.” sözlerini içeren bir açıklama yayımladı.

E-bültene abone olun